Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông
False 14393Ngày cập nhật 18/02/2022

Ngày 17 tháng 02 năm 2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 22/TB-UBND về Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông

Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Đông;

UBND huyện Nam Đông thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nam Đông tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn.

 Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nam Đông.

(Chi tiết theo file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày