Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của HĐND tỉnh
False 10595Ngày cập nhật 10/02/2022

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 05 dự án. Qua đó, huyện Nam Đông có 02 dự án, cụ thể:

Phụ lục: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

                 

TT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích khoảng  (ha)

Diện tích có rừng xin chuyển
mục đích sử dụng sang mục đích khác (ha)

Phân theo hiện trạng

Phân theo loại rừng

Tổng

Rừng trồng

Rừng tự nhiên

Phòng hộ

Sản xuất

2

Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát tại Khu 1, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông

Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông

     36,84

    31,74

    31,74

          -  

             -  

         31,74

3

Khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 3, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông

Xã Hương Hữu, huyện Nam Đông

     42,02

    36,46

    36,46

          -  

             -  

         36,46

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày