Tìm kiếm
Trung tâm hành chính công huyện
False 9744Ngày cập nhật 04/09/2018

A. Giới thiệu chung

Trung tâm Hành chính công Nam Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 02343.893038
Email: tthcc.namdong@thuathienhue.gov.vn
 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
LÃNH ĐẠO

Bà Dương Thị Hoàng Yến - Phó Chánh văn phòng, Giám đốc

Email: dthyen.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.485, 0979.031.635

Ông Võ Thanh Phong - Phó giám đốc

Email: vtphong.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 01294350908

NHÂN VIÊN

Ông Trần Đình Tuấn Anh - Chuyên viên

Email: tdtanh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 02343.893038

Bà Mai Thị Nhật Linh -  Chuyên viên

Email: mtnlinh.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 02343.893038

Bà Phạm Thị Thu Thảo - Chuyên viên

Email: pttthao.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 02343.893038

C. Chức năng nhiệm vụ:

...

D. Phân công nhiệm vụ:
 

...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.642.344
Truy cập hiện tại 991