Tìm kiếm
Nam Đông: Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2, năm 2019
False 2623Ngày cập nhật 16/05/2019

Sáng ngày 14/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2019.

 

Có 50 học viên là công chức, viên chức, quần chúng ưu tú của các cơ quan, đơn vị và 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia lớp học. Trong 5 ngày, các học viên cùng nghiên cứu, thảo luận những chuyên đề cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng công sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên ĐCSVN.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề trên, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quỳnh Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.582