Tìm kiếm
Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong “tháng hành động An toàn thực phẩm” năm 2019.
False 456Ngày cập nhật 13/05/2019

“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” là chủ đề chính của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, sẽ được tổ chức từ ng&agrav