Tìm kiếm
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2018
False 3657Ngày cập nhật 28/11/2018

Sáng ngày 27/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tuyên giáo và Ủy ban mạt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Đông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận 2018.

 

Trong thời gian 2 ngày, gần 80 học viên là cán bộ mặt trận xã, khu dân cư và các tổ hòa giải của 11 xã, thị trấn được trang bị những kiến thức cơ bản như: Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, ‘Tự diễn biến, Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 và nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước và thế giới.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận được tổ chức, nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức mới về công tác Mặt trận; tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị; giúp cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nắm vững vai trò, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội cũng như kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới./.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.172.950
Truy cập hiện tại 789