Tìm kiếm
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân
False 1968Ngày cập nhật 08/11/2018

Sáng ngày 7/11, Ban tuyên giáo phối hợp với Hội nông dân huyện Nam Đông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội năm 2018.

 

Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ, hội viên của 11 xã, thị trấn. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được giới thiệu những nội dung về: Vai trò của Hội nông dân trong phát triển kinh tế tập thể; Hội nông dân phối hợp phòng chống tội phạm ma túy; triển khai Nghị quyết Đại hội nông dân tỉnh lần thứ IX; chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới giữa Hội nông dân huyện và Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2022.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, từ đó thực hiện tốt các phong trào hoạt động của tổ chức hội nông dân, góp phần cùng với các đoàn thể - xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.870.320
Truy cập hiện tại 20