Tìm kiếm
Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở và một số Luật mới
False 2916Ngày cập nhật 06/11/2018

Trong 2 ngày 6 và 7/11, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tập huấn công tác hòa giải cơ sở, Luật an ninh mạng và Luật tiếp cận thông tin cho đội ngũ cán bộ tư pháp và tổ hòa giải cơ sở của 11 xã, thị trấn. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản về chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; tiêu chuẩn hòa giải viên và cách thức tổ chức hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong dân cư. Ngoài ra, các đại biểu cũng được triển khai Luật an ninh mạng. Luật này có 7 chương, 43 điều, trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đối với Luật Tiếp cận thông tin cũng quy định rõ trách nhiệm của người, đơn vị cung cấp thông tin phải có cơ sở chính xác và thông tin không thuộc bí mật của nhà nước được công khai qua các hình thức như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng…hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật và các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định.

Thông qua hội nghị này đã giúp cho các đại biểu nâng cao nhận thức về những kiến thức pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống của cán bộ và nhân dân. Từ đó tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật.

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.519