Tìm kiếm
TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH.
False 7569Ngày cập nhật 01/10/2022

Nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 07/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5783/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp.

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa các cấp phải thực hiện đúng theo quy định của Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kịp thời niêm yết công khai và đảm bảo 100% thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP nhưng phải áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết theo quy định; nghiêm cấm việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính ngoài Bộ phận Một cửa; tự ý đặt ra các quy định khác trong thực hiện theo quy trình một cửa, một cửa liên thông.

Tổ chức sắp xếp, bố trí nhân lực có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị (máy tính, máy in, đường truyền mạng…) để tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong ngày làm việc, không để tình trạng quá tải, thiếu nhân lực, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh những hành vi, thái độ chưa đúng mực trong thi hành công vụ, thực hiện văn hoá công sở. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, sách nhiễu, gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; chịu trách nhiệm cao nhất đối với những trường hợp để xảy ra tình trạng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp với cá nhân, tổ chức không thực hiện theo quy trình một cửa, một cửa liên thông hoặc xảy ra tình trạng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho cá nhân, tổ chức không nhập trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định, tạo ra tình trạng mất kiểm soát về thời gian xử lý, giám sát, quản lý của Bộ phận Một cửa có thẩm quyền và những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác tiếp nhận, trả kết quả và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị, địa phương, dẫn đến sự bức xúc, không hài lòng của tổ chức, cá nhân và xã hội.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và các bộ phận trực thuộc kiểm soát chặt chẽ để phát hiện, trả lại các hồ sơ thực hiện không đúng theo quy trình một cửa, một cửa liên thông dẫn đến thiếu sự kiểm tra, kiểm soát; tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đúng quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề, đột xuất đối với các sở, ban, ngành có hồ sơ trễ hẹn, quá hạn; hồ sơ phải trả lại bổ sung hoặc gia hạn thời gian giải quyết; các hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không tuân thủ theo quy trình một cửa, một cửa liên thông; báo cáo UBND tỉnh và đề xuất, kiến nghị các hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

Nguồn thuathienhue.gov.vn
Phạm Tấn Quý
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.664.795
Truy cập hiện tại 301