Tìm kiếm
Chủ tịch UBND huyện đối thoại các hộ dân ở thôn 5, xã Thượng Quảng liên quan đến việc GPMB nhà máy xi măng Nam Đông
False 14891Ngày cập nhật 04/08/2022
ảnh minh họa

Ngày 01/8/2022 tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp đối thoại các hộ dân ở thôn 5, xã Thượng Quảng liên quan đến việc GPMB nhà máy xi măng Nam Đông. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng: Tài nguyên – Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 05 hộ dân ở thôn 5, xã Thượng Quảng gồm: Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Hương, Phan Em, Hoàng Thi, Lê Nhữ Dũng.

 

Sau khi nghe các hộ dân trình bày một số vướng mắc liên quan đến công tác GPMB nhà máy xi măng Nam Đông và tình hình thu hồi GCN QSDĐ của các hộ dân trong vùng dự án. Các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tiến hành rà soát, cung cấp hồ sơ liên quan đến việc GPMB nhà máy xi măng Nam Đông liên quan đến kiến nghị của 05 hộ dân trong buổi đối thoại cho Phòng Tài nguyên – Môi trường trước ngày 05/8/2022.

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành tiến hành xác định những vướng mắc liên quan đến các kiến nghị của các hộ dân trong việc giao GCN QSDĐ, các ngành và cá nhân trong việc điều chỉnh diện tích đất, cấp lại GCN QSDĐ đối với diện tích đất còn lại sau khi bị thu hồi đất thuộc dự án nhà máy xi măng Nam Đông báo cáo UBND huyện để làm việc trực tiếp với người dân vào ngày 11/8/2022, xong trước ngày 10/8/2022.

Lê Minh Huân
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.489.670
Truy cập hiện tại 791