Tìm kiếm
Nam Đông họp về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
False 5289Ngày cập nhật 19/06/2022

Ngày 10/6/2022, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Nhằm đạt kết quả cao trong công tác tiêm phòng; tỷ lệ tiêm các loại vắc xin 6 tháng cuối năm đạt trên 85%. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã, thị trấn

- Tiến hành rà soát Kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin của địa phương, nhất là các loại vắc xin thực hiện chưa đạt; xây dựng kế hoạch tiêm vét, trong đó giao các nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên thú y thực hiện về thời gian, số lượng các loại vắc xin; nắm chắc số hộ có chăn nuôi gia súc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm phòng trên đài truyền thanh các xã, thị trấn. Thông báo thời gian, địa điểm và các loại vắc xin thực hiện. Đồng thời thông báo kết quả tiêm phòng của các thôn, hộ gia đình để người dân được biết, đặc biệt là các hộ dân không thực hiện tiêm phòng.

- Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch; kiểm tra đến  tận thôn, hộ chăn nuôi. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp xử lý các hộ chăn nuôi không thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

- Phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng và các nhiệm vụ đã phân công đối với nhân viên thú y xã, thị trấn. Hàng tháng, quý tổ chức họp nhân viên thú y để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phân công. Kiên quyết thay các nhân viên thú y không hoàn thành các công việc giao.

- Tạo điều kiện mọi mặt cho nhân viên thú y để kịp thời mua và đưa vắc xin về triển khai tiêm phòng đúng thời gian theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ nhân viên thú y trong công tác tuyên truyền, vận đồng người chăn nuôi chi trả tiền công tiêm phòng, tiền vắc xin (nếu có) cho nhân viên thú y có điều kiện hoạt động.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu giao. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch cho UBND huyện theo quy định.

- Tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo về công tác chuyên môn cụ thể cho nhân viên thú y xã, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác tiêm phòng tại cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ tại lò giết mổ gia súc tập trung; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền; vận động người dân khi  tự giết mổ tại hộ gia đình phải thông tin cho nhân viên thú y tại địa phương được biết để hướng dẫn về đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo dự trữ đủ các loại vắc xin để phục vụ công tác tiêm phòng, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để nhân viên thú y mua vắc xin.

- Tổ chức làm việc cụ thể với nhân viên thú y các xã, thị trấn còn nợ tiền vắc xin của các năm trước; thông tin cho UBND xã, thị trấn được biết để phối hợp xử lý dứt điểm trong năm 2022.

- Khái toán kinh phí trình UBND huyện để mua tủ đựng và bảo quản vắc xin theo đúng quy trình.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để tiêm phòng đạt tỷ lệ cao. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn các biện pháp xử lý các hộ cố ý không chấp hành tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định.

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác quản lý  vắc xin trên địa bàn (kiểm tra các quầy bán vắc xin).

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.017
Truy cập hiện tại 7.481