Tìm kiếm
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Hương Lộc
False 1804Ngày cập nhật 06/07/2018

Sáng ngày 06/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND huyện đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Hương Lộc. Tham gia Đoàn công tác có các đại diện một số đơn vị gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

 

Qua kiểm tra UBND xã đã đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào các cuộc họp định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Hệ thống chính sách, pháp luật về CCHC tiếp tục được hoàn thiện; các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của xã tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đã triển khai và cơ bản hoàn thành các chủ trương, chính sách về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, khắc phục tối đa tình trạng chồng chéo.

Công tác quản lý công chức, viên chức đã thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện đổi mới các quy chế và công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác cán bộ theo nguyên tắc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá công chức, viên chức.

Về cải cách tài chính công cũng đã được UBND xã thực hiện đồng bộ và toàn diện, trong đó đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về tài chính; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, triển khai cơ chế khoán chi cho đơn vị quản lý nhà nước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 và các giải pháp quản lý khoa học trong hoạt động của xã ngày càng được đẩy mạnh, mở rộng và thu được kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất như: Xã cần cập nhật các văn bản pháp luật mới; cần lập phiếu theo dõi giải quyết thủ tục hành chính; chưa ký nhận trong sổ theo dõi hồ sơ; công tác rà soát, kiểm soát TTHC cần được thực hiện thường xuyên hơn; tăng cường áp dụng văn bản điện tử và chữ ký số trên môi trường mạng; … Trên cơ sở đó, các thành viên Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét, góp ý, kiến nghị để công tác CCHC của UBND xã đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.398
Truy cập hiện tại 97