Tìm kiếm
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện
False 1713Ngày cập nhật 06/07/2018

Sáng ngày 5/7, huyện ủy Nam Đông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV tỉnh ủy – Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai, quán triệt, học Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ ”. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hương, TUV, Bí thư huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.392
Truy cập hiện tại 98