Tìm kiếm
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến học
False 3496Ngày cập nhật 06/07/2018

Sáng ngày 5/7, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Đông phối hợp với Hội khuyến học huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học năm 2018.

 

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được giới thiệu các chỉ thị, kế hoạch, quyết định của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020…Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách ghi phiếu “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”…

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các cán bộ Hội Khuyến học ở cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở nắm chắc những nghiệp vụ cơ bản các học viên sẽ vận dụng linh hoạt để tổ chức các hoạt động của hội tại cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.409
Truy cập hiện tại 1.372