Tìm kiếm
Đảng ủy CQ UBND huyện kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc
False 4821Ngày cập nhật 30/08/2019

Đảng ủy cơ quan UBND huyện tổ chức tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ chính trị và trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

 

      Tại buổi Lễ kỷ niệm cán bộ, đảng viên được xem và nghe toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 1 nghìn từ do đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đọc tại Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 9/1969. 50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ tổ quốc, kiên định đường lối đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu ”dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa...Qua 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy cơ quan UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trực thuộc.

          Dịp này, nhiều chi bộ và đảng viên tiêu biểu đã được tặng giấy khen của Đảng ủy cơ quan UBND huyện đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.165.984
Truy cập hiện tại 1.137