Tìm kiếm
Hơn 730 cán bộ, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè
False 4902Ngày cập nhật 16/08/2019

Trong 2 ngày 12 và 13/8, ngành giáo dục huyện Nam Đông tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019. Đây là lớp thứ được 2 tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn.

 

Tại các lớp bồi dưỡng, hơn 730 cán bộ, giáo viên sẽ được nghiên cứu, học tập  Nghị quyết  35-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường nền tảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác qian điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019; thông tin tình hình kinh tế - xã hội đất nước, trong tỉnh và của huyện nổi bật 6 tháng đầu năm; Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ chính trị và Chỉ thị 36 – CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; các kế hoạch về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm của Ngành giáo dục và đào tạo; Bộ lao động thương binh và xã hội…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng, những vấn đề mới của đất nước và của địa phương. Qua đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý và giảng dạy tại địa phương và nơi công tác.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.169.447
Truy cập hiện tại 782