Tìm kiếm
Biểu mẫu điện tử
Ngày 29/5/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện ban hành Công văn số 78/TCKH về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày 08 \/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành Công văn số 365/UBND-TNMT về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019  
Tải về tại địa chỉ sau:
Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 363/UBND-TCKH về việc đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.
Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 335/UBND-NV hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Mẫu bản kê khai TSTN; Mẫu báo cáo công tác minh bạch TSTN; Biên bản công khai; biên bản giao nhận bản kê khai TSTN.... Xem chi tiết tại File đính kèm!
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.782
Truy cập hiện tại 38