Tìm kiếm
Hệ thống biểu mẫu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
False 5753Ngày cập nhật 24/09/2021

Ngày 02/7/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 822/UBND-NV về việc thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.378