Tìm kiếm
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm
False 17165Ngày cập nhật 16/11/2019

Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1059/UBND-NV về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

     Nhằm tổ chức bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm đúng quy định, công bằng, khách quan; UBND huyện hướng dẫn các cơ quan tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các trường học trên địa bàn huyện thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

    Nội dung hướng dẫn được điều chỉnh theo Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT ngày 22/10/2019 của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng dẫn số 164/HD-HĐKHSK ngày 17/10/2018 của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (văn bản hướng dẫn chi tiết và hệ thống biểu mẫu xem ở tệp đính kèm).

    Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện những nội dung trên; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), số điện thoại 02343. 876117 để được hướng dẫn./.

 

Tập tin đính kèm:
Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.391