Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện Nam Đông
Nhằm hỗ trợ người khuyết tật truy cập thông tin được tốt hơn, UBND huyện đã bổ sung chức năng đọc tin tức bằng giọng nói. Người dùng bấm vào biểu tượng cái loa để sử dụng
Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 đạt được những kết quả khả quan nhưng còn nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện nhà nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những khó khăn để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra./.
Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, vận động các xã về công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu do đơn vị phụ trách như nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, hạ thấp tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định
- Tổng số sinh từ đầu năm đến nay là 257 trẻ (nữ 140) so với cùng kỳ tăng 40 trẻ, con thứ 3 trở lên 57 trẻ so với cùng kỳ tăng 27 trẻ, chiếm tỷ lệ 22,2% tăng 8,4% so với cùng kỳ. - Có 7 đơn vị có tỷ lệ sinh con thứ 3  tăng so với cùng kỳ năm 2017 là: Thị trấn Khe Tre, Hương Lộc, Hương Hòa, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng Long, Thượng Quảng. - 3 đơn vị có tỷ lệ con thứ 3 giảm là: Hương Phú, Hương Giang và Hương Hữu - 1 đơn vị chưa có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên Hương Giang * Tỷ số giới tính khi sinh toàn huyện: 117 nam/140 nữ = 84  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.492
Truy cập hiện tại 14