Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo
Ngày 04 tháng 7 năm 2019, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổng kế 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.  UBND huyện Nam Đông báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trên địa bàn như sau:
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I năm 2019 với thuận lợi đó là sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn gặp những khó khăn, bất lợi như giá cả một số mặt hàng chủ lực chưa tăng mạnh, thời tiết nắng nóng kéo dài gây thiếu nước sản xuất và xuất hiện sâu bệnh, dịch bệnh ở một số địa phương,… Nhưng với sự hỗ trợ của tỉnh cùng với sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, tinh thần nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp chính quyền, ban ngành và nhân dân huyện nhà nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng, thu ngân sách đạt khá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định, nhân dân đón Xuân, ăn Tết vui vẻ, đầy đủ hơn mọi năm, kết quả cụ thể trên các lĩnh vực sau:  
Thực hiện văn bản triển khai của Sở Nội vụ về đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 243/UBND-NV ngày 04/4/2019 về đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2019
Thực hiện Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 5/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý I năm 2019. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 13 quí I năm 2019.
Ngày 25 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 108/UBND-NV về việc báo cáo thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.956.236
Truy cập hiện tại 48