Tìm kiếm
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
False 5483Ngày cập nhật 08/09/2021

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác của UBND huyện được triển khai cơ bản đúng tiến độ. Tuy nhiên trong 6 tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn hán làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội của huyện. Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, nhờ vào sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Nam Đông, trong 6 tháng đầu năm 2021 kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như sau:

* Chỉ tiêu kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) đạt 40,8% kế hoạch, bằng 105,9% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Công nghiệp - xây dựng đạt 39,2% kế hoạch năm, bằng 111,5% so với cùng kỳ.

+ Nông - lâm - ngư nghiệp đạt 34,7% kế hoạch năm, bằng 94,4% so với cùng kỳ.

+ Dịch vụ đạt 48,7% kế hoạch năm, bằng 109,6% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội là 198,5 tỷ đồng, đạt 40,42% kế hoạch năm, bằng 108,58% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 18 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch năm, bằng 144,6% so với cùng kỳ.

* Chỉ tiêu xã hội

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 9,7% (Kế hoạch năm 9,7%).

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 96,4% (Kế hoạch năm là 92%).

- Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia BHXH là: 21,95 (Kế hoạch năm là 22-24%).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 45,47% (Kế hoạch năm là 45%).

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 11 người (Kế hoạch năm là 45-50).

- Kiểm tra và công nhận lại 2 trường đạt chuẩn quốc gia (Kế hoạch năm là 5 trường).

* Chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 95,5 (Kế hoạch năm là 96%).

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch là 62,64% (Kế hoạch năm là 77,6%).

- Tỷ lệ độ che phủ rừng là 83,4% (Kế hoạch năm là 83,4%).

Riêng 04 chỉ tiêu khác (Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới) đến cuối năm mới cập nhật và đánh giá.

........Nội dung chi tiết của báo cáo có văn bản điện tử kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.104.249
Truy cập hiện tại 3.668