Tìm kiếm
An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý II năm 2021
False 4706Ngày cập nhật 28/06/2021

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý II năm 2021

 

            Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý II năm 2021 với nội dung như sau:

          I. Công tác triển khai thực hiện

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thông báo Công bố công khai bổ sung Kế hoạch SDĐ năm 2021 của huyện; báo cáo đánh giá các chỉ tiêu QHSDĐ chưa thực hiện hết trong Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 cấp huyện để bổ sung KHSDĐ; đề nghị phê duyệt nhiệm vụ dự án “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông”.

- Ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 31/3/2021 về việc triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm” năm 2021.

- Ban Chỉ đạo VSATTP huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 17/5/2021 về việc triển khai công tác kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. Thực hiện kiểm tra tại các Chợ và cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện từ ngày 11-14/5/2021.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: Tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1 Lĩnh vực Y tế

a) Công tác kiểm tra ATTP

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 11. Trong đó:

-  Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 01.  

-  Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 10.                         

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 137 cơ sở.

- Tổng số cơ sở đạt: 117 cơ sở; tỷ lệ đạt 85,4%

- Tổng số cơ sở vi phạm: 20 cơ sở; Trong đó:

+ Số cơ sở vi phạm bị xử lý (tiêu hủy sản phẩm): 06 cơ sở bao gồm: 10 bì mì khô, 05 gói ngũ vị hương, 05 bánh nho khô, 12 bì súc, 05 gói phở bò.

+ Xử lý vi phạm hành chính: Không.

b) Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Trong quý II tiếp nhận 18 hồ sơ trong đó đã xử lý 15 hồ sơ, đang xử lý 03 hồ sơ thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng.

1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

        - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.

        - Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động ATTP năm 2021.

        1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động ATTP năm 2021.

2. Môi trường

- Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Nam Đông; Công văn đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí “Xanh – Sạch – Sáng”.

- Hướng dẫn, triển khai giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất ; “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2021.

- Tổ chức đưa Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai mô hình thu gom, xử lý bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, bố trí các điểm thu gom CTRSH và CTNH (bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải điện tử); đã rà soát, bố trí 06 điểm mới CTRSH, phân bổ 61 thùng rác mới; rà soát 38 điểm thu gom CTNH (bao thuốc BVTV, chất thải điện tử). Tỷ lệ thu gom toàn huyện đạt 95,5%.

- Giải quyết 01 đơn thư kiến nghị; xử lý sự cố cháy ô rác tại bãi rác xã Thượng Nhật.

- Xây dựng Kế hoạch Kiểm tra và thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2021: Đã tổ chức kiểm tra 03 cơ sở theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND huyện.

III. Tồn tại và hạn chế

- Công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở sản xuất chế biến theo mùa vụ, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố gặp rất nhiều khó khăn. Việc xử lý vi phạm với các đối tượng này còn hạn chế, chủ yếu là cảnh cáo, nhắc nhở, chưa nghiêm khắc, thiếu tính răng đe.

- Một số cơ sở kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng do trong quá trình bảo quản không kiểm tra thường xuyên. Ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, người kinh doanh thực phẩm chưa cao, người tiêu dùng thực phẩm theo thói quen.

IV. Nhiệm vụ Quý III năm 2021

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án.

- Thực hiện các nội dung còn tồn đọng của Kết luận 270 và Chỉ thị 65.

- Thẩm định hồ sơ đất đai: Cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu hồi đất.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn và các nhiệm vụ QLNN về BVMT. Tăng cường công tác tham mưu quản lý, phối hợp kiểm tra các hoạt động khoáng sản.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Bố trí hợp lý đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn phòng, chống bệnh lây qua đường thực phẩm như: Tiêu chảy cấp, thương hàn, tay chân miệng, ngộ độc thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng.

- Triển khai công tác kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2021.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2021 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.852