Tìm kiếm
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
False 10539Ngày cập nhật 05/04/2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN

 quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2021 với thuận lợi đó là sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn gặp những khó khăn, bất lợi như giá cả một số mặt hàng chủ lực chưa tăng mạnh, thời tiết bất thường, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường,… Nhưng với sự hỗ trợ của tỉnh cùng với sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, tinh thần nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp chính quyền, ban ngành và nhân dân huyện nhà nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng, thu ngân sách đạt khá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định, nhân dân đón Xuân, ăn Tết vui vẻ, kết quả cụ thể trên các lĩnh vực sau:

A. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

1. Hoạt động điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, UBND huyện ban hành chương trình công tác hàng tháng, đồng thời phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nên việc thực hiện chương trình công tác đảm bảo kế hoạch, tiến độ. Trong quý I, UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã có 205 ý kiến chỉ đạo có thời hạn, đến nay đã thực hiện hoàn thành 198 ý kiến đúng hạn, hoàn thành quá hạn 07 ý kiến (lũy kế đến nay còn 49 ý kiến chưa thực hiện trong hạn); có 18 ý kiến chỉ đạo của tỉnh, đến nay đã thực hiện hoàn thành 17 ý kiến trong hạn, 01 ý kiến đang thực hiện trong hạn. Bên cạnh các đơn vị thực hiện tốt các kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện vẫn còn một số ngành, địa phương vẫn chưa bám sát kế hoạch, chương trình công tác nên đến nay vẫn còn một số nhiệm vụ, kế hoạch chưa thực hiện; một số báo cáo, đề án thông qua UBND huyện, Ban Thường Vụ Huyện ủy chất lượng chưa cao; một số đề án, nghị quyết đã ban hành chậm triển khai thực hiện; một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân chưa áp dụng tốt các phần mềm dùng chung; việc xử lý văn bản điện tử, đăng tin bài trên trang thông tin điện tử, điểm danh, lập lịch công tác chưa đảm bảo; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vẫn còn hồ sơ trễ hạn (có các phụ lục kèm theo).

2. Công tác tiếp nhận và ban hành các văn bản của UBND huyện

Trong quý I, UBND huyện đã tiếp nhận 2.506 văn bản gồm các Nghị quyết, nghị định, chỉ thị, báo cáo, công văn của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện, các xã, thị trấn gửi đến. Hội đồng nhân dân, UBND huyện đã ban hành 982 văn bản các loại. Nhìn chung, việc tham mưu văn bản của các ngành, đơn vị chuẩn bị khá chu đáo bảo đảm quy trình; chất lượng, nội dung, tính chính xác của các văn bản được nâng cao.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I

I. Lĩnh vực Kinh tế

1. Sản xuất Nông lâm nghiệp

a) Trồng trọt

- Cây lúa nước: Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã gieo cấy lúa được 323/323 ha, đạt 100% KH; chỉ đạo nông dân chăm sóc, tỉa dặm, làm cỏ và bón phân lần 1 đạt 100% diện tích; chăm sóc, tỉa dặm, làm cỏ và bón phân lần 2 được 319/323 ha, đạt 98,76% diện tích; bón thúc đòng được 230/323 ha, đạt 42,26% diện tích. Hiện nay cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Tình hình sâu bệnh: Xuất hiện bệnh đạo ôn rãi rát một số vùng, diện tích nhiễm 0,65 ha (Vùng thôn 3, Thượng Quảng 0,1 ha; vùng A Sên và Hai Nhất Thượng Nhật 0,3 ha; Thượng Long 0,1 ha và Thượng Lộ 0,15 ha) đã chỉ đạo và hướng dẫn nông dân xử lý.

Tình hình thủy lợi: Đã xây dựng phương án chống hạn vụ Đông Xuân 2020 - 2021 để chỉ đạo thực hiện; đến nay cơ bản đủ nước tưới phục vụ sản xuất.

- Các loại cây ngắn ngày, tiến độ trồng như sau: Chỉ đạo nông dân gieo trồng các loại cây màu vụ Đông Xuân 2020-2021 đến nay: Ngô 205/200 ha, đạt 102,5% KH; Sắn 281/650 ha, đạt 43,2% KH; Rau các loại 171,5/165 ha, đạt 103,9% KH; đậu các loại 120/117 ha, đạt 102,5% KH; Khoai lang 34,5/32 ha, đạt 107,8% Kh; Khoai khác 35,5/37 ha, đạt 95,9% Kh; Ớt 12,8/12,8ha, đạt 1005% KH; Mía 20/15 ha, đạt 133,3% KH; Lạc 7,5ha/8,5ha, đạt 88,2% KH.

- Kinh tế vườn: Tổ chức phát động phong trào xây dựng NTM và làm vườn cấp huyện tại thôn 7 xã Hương Hữu; đến nay đã có 05 xã tổ chức lễ phát động phong trào làm vườn năm 2021 (Hương Lộc; Thượng Long; Hương Hữu, Hương Phú và Thượng Quảng), các xã còn lại đã xây dựng kế hoạch và đang tiếp tục triển khai. Qua phát động các địa phương đã chỉ đạo chăm sóc được khoảng 140/202,6 ha Cam, đạt 69,1% diện tích, chủ yếu tập trung ở các xã Hương Phú, Hương Lộc, Hương Xuân; các xã còn lại đang tiếp tục chỉ đạo chăm sóc.

Dự án Cam Nam Đông, Dứa Cayen và Chuối đặc sản năm 2021 đang được triển khai cho người dân đăng ký; đến nay đã đăng ký được 25/45 ha cam, đạt 55,5%KH; 5/17 ha chuối, đạt 29,4%KH; 30/20 ha dứa, đạt 150%KH.

- Cây cao su: Chỉ đạo ngành nông nghiệp đang phối hợp với UBND các xã tiến hành điều tra, rà soát hiện trạng cây cao su trên địa bàn huyện.

b) Chăn nuôi - Thú y, Thủy sản: Các loại dịch bệnh nguy hiểm như: cúm gia cầm, tai xanh lợn, dịch tả lợn Châu Phi không xảy ra; đã xảy ra bệnh LMLM trên 27 con bò/10 hộ, tại xã Hương Sơn, đã tiến hành kiểm tra, điều trị và hướng dẫn hộ gia đình xử lý bệnh theo quy định, đến nay dịch bệnh đã được khống chế, không lây lan diện rộng, bò mắc bệnh đã lành. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc được duy trì thường xuyên. Trong quý đã kiểm soát giết mổ được 265 con bò, 1.569 con lợn.

Đã triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân 2021; đến nay đã tiêm phòng được 900/3.000 liều vaccine tụ huyết trùng trâu/bò, đạt 30%KH; 1.300/2.600 liều vaccine tam liên lợn, đạt 50% KH. Định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hàng ngày sau ca giết mổ tại lò giết mổ gia súc Hương Xuân đảm bảo vệ sinh; tổ chức kiểm tra lò giết mổ Hương Xuân 6 đợt; qua kiểm tra cán bộ kiểm soát giết mổ đã chấp hành đúng giờ và quy trình; công tác kiểm tra chợ Khe Tre và chợ Hương Giang tiến hành thường xuyên.

Đã triển khai cho các xã đăng ký nuôi gà từ nguồn hỗ trợ khắc phục bão lụt, đến nay đã đăng ký được 25.000 con/500 hộ tại 9 xã. Diện tích đã đưa vào thả nuôi cá đến nay được 43 ha/65 ha đạt 66,15% KH; đối tượng thả nuôi chủ yếu là cá Trắm Cỏ, Rô Phi đơn tính và cá Mè.

c) Lâm nghiệp: Từ đầu năm đến nay các xã đã khai thác và trồng lại được gần 350/1.600 ha rừng, đạt 21,8% KH; trong dịp tết vừa qua đã phát động phong trào trồng cây phân tán, nhân dân đã tự trồng gần 10.000 cây keo phân tán. Đã triển khai thực hiện đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2021 cho các xã, đến đã đăng ký được 120/100 ha (100 ha cây bản địa và 20 ha cây.

Tổ chức tổng kết công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong quý I, đã tổ chức truy quét, bắt giữ và xử lý 5 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp và quy định về động vật hoang dã; xử phạt VPHC 3 vụ (2 vụ vắng chủ); phạt tiền 10.750.000 đồng; lâm sản tịch thu 4,185 m3 gỗ xẻ các loại; thả 1 cá thể Rùa đất lớn vào tự nhiên.

2. Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý đất đai: Công bố công khai KHSDĐ đất năm 2021 của huyện; hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch SDĐ nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch SDĐ năm 2019, 2020 của huyện nhưng không có khả năng thực hiện. Hoàn thành thống kê đất đai năm 2020; lập kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021. Quyết định thu hồi đất (29.165,8m2) và giấy CNQSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến động (nếu có) xây dựng: dự án thủy điện Thượng Nhật, hạng mục lòng hồ, đợt 5,6; tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân. Quyết định thu hồi đất (757,2m2) do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Quyết định thu hồi 06 Giấy chứng nhận: 03 hộ gia đình, cá nhân tại xã Thượng Lộ (Lý do: GCN đã cấp không đúng diện tích đất) và 03 hộ gia đình, cá nhân tại xã Thượng Long (Lý do: Sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất). Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để GPMB xây dựng: Dự án thủy điện Thượng Nhật, hạng mục, lòng Hồ, đợt 6; Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân. Khảo sát, tìm vị trí đất để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn. Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất 06 hồ sơ/939,0 m2. Thẩm định 31 hồ sơ cấp đổi và 88 hồ sơ cấp giấy. Tính đến 15/3/2021, toàn huyện tỷ lệ cấp giấy đạt 98,03% và cấp đổi đạt 65,6%.

- Tài nguyên, khoáng sản, môi trường: Triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn năm 2021; quan trắc định kỳ môi trường năm 2021; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện môi trường năm 2021. Nghiệm thu khối lượng vận chuyển rác quý IV/2020, tổng khối lượng rác sinh hoạt được vận chuyển trong năm 2020 là 4.337 tấn, đạt tỷ lệ 95,1%. Tiến hành phun khử khuẩn môi trường tại 15 điểm rác công cộng và 02 khu vực bãi rác Hương Phú, ô rác Thượng Nhật trước Tết và xử lý môi trường tại các điểm rác có nguy cơ gây ô nhiễm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (05 điểm tại thị trấn Khe Tre, xã Hương Xuân và Thượng Nhật); xử lý (phun nước) tại vị trí cháy ngầm cạnh ô rác Thượng Nhật. Đề nghị đóng cửa mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 5, xã Thượng Long.

3. Công nghiệp - TTCN và Xây dựng cơ bản

- Công nghiệp - TTCN: Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nghề nông thôn nhìn chung ổn định. Sản lượng một số sản phẩm chủ lực: May công nghiệp 9.000 sản phẩm, khẩu trang y tế 12 triệu sản phẩm; chế biến gỗ rừng trồng 13.500m3; sản xuất vật liệu xây dựng, ngành nghề nông thôn hoạt động ổn định.

Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh; Đề án phát triển CN, TTCN huyện năm 2021. Hoạt động cung cấp điện ổn định. Phê duyệt Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Thượng Nhật năm 2021.

- Thương mại, dịch vụ, quản lý đô thị, giao thông: Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán 2021. Qua kiểm tra hầu hết các hộ kinh doanh đều chấp hành đúng niêm yết giá và bán đúng niêm yết; tuy nhiên thị trường vẫn xuất hiện một số mặt hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã tịch thu, tiêu hủy tại chổ. Do trùng dịp tết Nguyên đán nên hoạt động thị trường trong tháng rất sôi động, lượng hàng hóa tiêu dùng tăng, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ và cơ sở kinh doanh thương mại; qua kiểm tra hầu hết các chợ trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc về việc treo biển phòng, chống dịch, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn và triển khai giải pháp QR theo đúng hướng dẫn.

Duy trì, thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng; quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè gắn liền với trật tự đô thị trên địa bàn. Thẩm định, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 21 công trình; thẩm định, thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 02 công trình. Đôn đốc việc thi công và hoàn trả các tuyến đường công vụ, đường gom, cống qua đường HCM; quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè gắn liền với trật tự đô thị; đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri về giao thông. Lập thủ tục duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, xã dự án Lramp 2021.

- Khoa học công nghệ: Xây dựng Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021; tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu Nam Đông cho các mặt hàng nông đặc sản và nông sản chế biến trên địa bàn huyện Nam Đông”.

- Xây dựng cơ bản: Nhìn chung, việc triển khai công tác XDCB năm 2021 được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; các chủ đầu tư bám sát quy trình, thủ tục XDCB để thực hiện, việc triển khai thi công thực hiện đảm bảo tiến độ. Công trình chuyển tiếp năm 2021: Vốn ngân sách tỉnh gồm 05 công trình, tổng mức đầu tư: 38,648 tỷ đồng, vốn bố trí 2021: 10,1 tỷ đồng, giải ngân 0,968 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch vốn); ngân sách huyện, 04 công trình, tổng mức đầu tư: 9,0 tỷ đồng, vốn bố trí 2021: 2,883 tỷ đồng, chưa giải ngân; chương trình MTQG, 09 công trình, tổng mức đầu tư: 38,38 tỷ đồng, vốn bố trí năm 2021: 3,007 tỷ đồng, chưa giải ngân; chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi 02 công trình, tổng mức đầu tư 2,681 tỷ đồng, vốn bố trí 2020: 2,681, giải ngân 2,667 tỷ đồng. Các công trình khởi công năm 2021: Ngân sách huyện 09 công trình, tổng mức đầu tư: 19,818 tỷ đồng, vốn bố trí 2021: 14,204 tỷ đồng, giải ngân 1,304 tỷ đồng.

4. Tài chính ngân sách

Ước thu ngân sách quý I là 12.006,5 triệu đồng, đạt 42,87% so với kế hoạch. Trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 3.963,1 triệu đồng; thu cấp quyền sử dụng đất 5.903,1 triệu đồng; thu phí, lệ phí 909,1 triệu đồng. Đã kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc chống thất thu thuế trên địa bàn huyện.

Ước chi ngân sách huyện quý I là 51.126 triệu đồng, trong đó giải ngân XDCB là 1.500 triệu đồng, đạt 18,8% HĐND huyện giao. Tính từ đầu năm đến 17 tháng 3 đã thẩm tra 16 công trình, giá trị thẩm tra 15.020 triệu đồng, từ chối quyết toán số tiền 4,2 triệu đồng.

* Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế vẫn còn một số hạn chế, đó là:

- Đã xảy ra bệnh lở mồm long móng tại xã Hương Sơn (27 con bò/10 hộ); tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân đạt còn thấp.

- Việc giải quyết tranh chấp đất đai của nhân dân giữa 02 xã Thượng Long và Thượng Quảng chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Giải quyết đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng thủy điện Thượng Nhật chưa hoàn thành.

- Việc thực hiện Chỉ thị 65 và Kết luận 270 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc, chưa hoàn thành theo Kế hoạch.

- Tình trạng đào đất đãi vàng trái phép ở xã Thượng Quảng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông quản lý, bảo vệ đến nay chưa ngăn chặn dứt điểm.

- Chưa tiến hành cưỡng chế xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp đối với ông Lê Dũng thôn Xuân Phú, xã Hương Phú.

II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021.  Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu. Từ đầu năm học đến ngày 08/3/2021 bỏ học 34 em (học kỳ I: 08 em, sau tết Nguyên đán 26 em), trong đó: THCS 31 em, Tiểu học 03 em. Học sinh các xã bỏ học gồm: Thượng Quảng 12 em, Thượng Long 08 em, Hương Sơn 04 em, Thượng Nhật 03 em, Hương Hữu 03 em, Hương Phú 02, Hương Lộc 01 em, thị trấn Khe Tre 01 em.

Sơ kết công tác chỉ đạo, thực hiện sách giáo khoa lớp 1. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021. Tổ chức các cuộc thi, giao lưu cấp huyện gồm: Hội khỏe Phù Đổng, nghiên cứu KHKT, hùng biện tiếng Anh, học sinh giỏi THCS; ngày hội chia sẻ sách, vẽ tranh trên máy vi tính bậc tiểu học; sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công nhận lại 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Kiểm tra công nhận các xã, đơn vị học tập cấp huyện năm 2020, hướng dẫn đăng ký năm 2021.

2. Y tế, Dân số, Gia đình, Trẻ em

Tình hình hoạt động y tế trên địa bàn trong quý I ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh thường xuyên được duy trì, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đảm bảo. Tích cực tuyên truyền người dân chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Bạch hầu, bệnh Cúm mùa. Tổng số trẻ sinh ra trong quý I: 100 trẻ (nữ 49 trẻ), trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là 23 trẻ (giảm 4 trẻ so với cùng kỳ). Trong quý I tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế cơ sở và Trung tâm Y tế huyện là 9.357 lượt, trong đó có 01 ca sốt xuất huyết, 766 trường hợp chuyển tuyến trên.

3. Văn hóa, Thông tin, Thể dục thể thao

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử trọng đại năm 2021. Ban hành kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phối hợp với các đoàn nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, Nhà hát ca kịch Huế đến biểu diễn và chiếu phim phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện nhân dịp các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh TT Huế lần thứ XIV. Theo dõi, đôn đốc xây dựng các homestay tại xã Thượng Lộ. Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, trường học, UBND các xã, thị trấn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2021 và đăng ký “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tổ chức kiểm tra các dịch vụ văn hóa, game online trên địa bàn huyện. Quyết định xử phạt hành chính đối với 01 hộ kinh doanh karaoke hoạt động không có giấy phép với số tiền là 15 triệu đồng. Hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, game online, cơ sở lưu trú trên địa bàn cài đặt QR (mã thông tin phản hồi) trong phòng chống dịch Covid – 19.

Khảo sát các điểm thụ lý Dự án BMGF-VN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện. Thu thập tư liệu về lễ hội mừng lúa mới, trò chơi dân gian Bài Chòi; chuẩn bị công tác tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4. Tổ chức tháng hoạt động Thể dục, Thể thao cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021-2030 và giải Việt dã truyền thống lần thứ XXI năm 2021. Đảm bảo duy trì tốt lịch trực phát sóng các chương trình phát thanh phục vụ nhu cầu nghe Đài của nhân dân, đặc biệt, là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong quý I đã sản xuất 54 chương trình phát thanh, truyền hình địa phương.

4. Công tác xã hội, Dân tộc

Chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp đối với người có công, CĐHH, TB, BB… hưởng hàng tháng với tổng số tiền 3.919.199.000 đồng, trong đó: Chi trả trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng người có công với cách mạng từ tháng 01 đến tháng 3 với tổng số tiền 3.599.519.000 đồng; chi trả tiền mai táng phí, ăn thêm và điều dưỡng năm 2021 cho 222 đối tượng với tổng số tiền 319.680.000 đồng.

Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ liên quan đến chính sách bảo trợ xã hội từ tháng 01 đến tháng 3 với tổng số tiền 1.062.230.000 đồng, Trong đó: Chi trả trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng với tổng số tiền 1.006.830.000 đồng; Chi hỗ trợ mai táng phí đối với 02 người thuộc đối tượng BTXH đã chết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà chúc thọ, mừng thọ đến 223 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi với số tiền 55.400.000 đồng.

 Thẩm định và giải quyết hồ sơ lấy mẩu sinh phẩm AND của liệt sỹ Dương Đăng Đỉu lần hai; tiếp nhận và giải quyết hoàn thành 10 hồ sơ hưởng chế độ người có công với cách mạng. Gia hạn và cấp mới 635 thẻ BHYT cho 635 đối tượng bảo trợ xã hội năm 2021. Gia hạn và cấp mới 778 thẻ BHYT cho 778 đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng.

Thường xuyên nắm tình hình đời sống nhân dân, phối hợp với các cơ quan, tổ chức cá nhân tiếp nhận và phân phối quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, từ đầu năm đến nay có 3.178 suất quà với tổng kinh phí 1.295.160.000 đồng; thăm hỏi và tặng quà tết cho 35 NCUT với tổng số tiền 17,5 triệu đồng.

Báo cáo kết quả rà soát phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Kết quả rà soát toàn huyện có 9 thôn ĐBKK của 02 xã Hương Hữu, Thượng Long.

* Tuy nhiên lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn còn hạn chế như:

- Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng vẫn còn cao (từ đầu năm đến nay bỏ học 34 em).

- Trường hợp sinh con thứ 3 trở lên mặc dù giảm so với cùng kỳ 4 trẻ, tuy nhiên vẫn còn cao (từ đầu năm đến nay sinh con thứ 3 trở lên 23 trẻ).

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng

Duy trì nghiêm túc chế độ trực Chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đủ chỉ tiêu và đạt chất lượng, tổng số quân đã giao là 49. Triển khai kế hoạch về công tác Dân quân Tự vệ, Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021.

2. An ninh chính trị, trật tự ATXH

Trong quý I, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổ chức tuần tra, kiểm soát 132 lượt, phát hiện 117 trường hợp xe ô tô, mô tô vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 121.130.000 đồng (tạm giữ 03 mô tô). Tình hình khác: Trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ chết người, 01 vụ hiếp dâm, 01 vụ tai nạn giao thông, 01 vụ đánh bạc, 01 vụ vận chuyển lâm sản (gỗ) trái phép, 01 vụ cố ý gây thương tích và 01 vụ phá hủy tài sản (Phá hủy tài sản trong nhà, mức độ thiệt hại nhỏ). Hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tổ chức làm thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn huyện.

3. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp

a) Nội vụ, cải cách hành chính

Trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính đối với xã Hương Xuân; cho chủ trương sắp xếp cơ quan hành chính thuộc UBND huyện; góp ý dự thảo Thông tư quy định vị trí việc làm công chức thuộc lĩnh vực Nội vụ và nguyên tắc xác định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ; kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên huyện Nam Đông năm 2020.

Trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh công nhận đề tài sang kiến kinh nghiệm cấp tỉnh cho 02 cá nhân, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân, tập thể lao động xuất sắc đối với 08 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 08 cá nhân; xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể. Phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và công tác tôn giáo tại huyện cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện; cán bộ công chức, cấp xã.

Trình Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học; thẩm định nhân sự trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 02 trường hợp; thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hòa; bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Thượng Long, Hương Hữu, Thượng Quảng, Thượng Nhật.

Quyết định giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc UBND huyện; kiện toàn thành viên Tổ Công tác về kiểm tra công vụ; bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nam Phú; bổ nhiệm lại 04 cán bộ quản lý giáo dục; cử phụ trách trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim đồng; phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc UBND huyện, giai đoạn 2020-2025; điều động 01 công chức cấp huyện; 09 viên chức ngành giáo dục; chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 công chức cấp xã; miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã đối với 11 trường hợp; miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Quảng; cử 38 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với 31 giáo viên; hưởng phụ cấp thâm niên đối với 10 công chức nguyên Trưởng công an của các xã, thị trấn (Hương Lộc, Hương Giang, Hương Hòa, Thượng Quảng, Thượng Lộ, thị trấn, Hương Phú, Thượng Long, Thượng Nhật, Hương Hữu); nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 01 công chức cấp huyện; nghỉ hưu đối với 01 viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; thông báo, quyết định nghỉ hưu đối với viên chức năm 2021 cho 04 viên chức ngành giáo dục.

Triển khai công tác bầu cử trên địa bàn: Chỉ thị về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Ủy ban bầu cử huyện; kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập 07 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại 07 đơn vị bầu cử; thông báo về việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

Quyết định tặng giấy khen đối với 07 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong công tác nộp thuế năm 2020; tặng giấy khen đối với 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; tặng giấy khen đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy năm 2020. Công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công huyện (từ 01/01/2020 đến 21/3/2020): 711 hồ sơ, trong đó: 242 hồ sơ trực tuyến; 469 hồ sơ trực tiếp và qua bưu chính công ích. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 589 hồ sơ (đạt tỷ lệ 83%); trong đó: Hồ sơ giải quyết trước hạn là 444 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hạn là 139 hồ sơhồ sơ giải quyết quá hạn là 03 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,4%). Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 122 hồ sơ trong hạn.

b) Thanh Tra, tiếp công dân

Kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra đột xuất về quản lý, sử dụng đất của 07 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Khe Tre. Ban hành Quyết định về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021. Xây dựng đề cương, kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ chuẩn bị thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp theo Kế hoạch của Thanh tra tỉnh tại xã Thượng Quảng, Thượng Long và thị trấn Khe Tre.

Tiếp dân định kỳ của lãnh đạo HĐND và UBND huyện tại Ban Tiếp công dân huyện: 08 buổi, không có kiến nghị, phản ánh. Tại các xã, thị trấn: 04 buổi tại xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Phú, Hương Sơn: Có 14 người tham gia với 14 kiến nghị, phản ánh, (giảm 07 kiến nghị so với cùng kỳ), xã Hương Sơn không có công dân đến kiến nghị, phản ánh.

Tiếp dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện của lãnh đạo HĐND và UBND huyện: 66 buổi tiếp công dân, có 08 người tham gia với 08 đơn kiến nghị, phản ánh (giảm 05 kiến nghị so với cùng kỳ), các đơn kiến nghị đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết kịp thời. Theo dõi tiếp nhận trong kỳ 8 đơn (giảm 25 đơn so cùng kỳ), UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết.

c) Tư pháp

Tổ chức 01 Hội nghị công tác hòa giải ở cơ sở với hơn 90 người tham dự; Toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật (Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; các văn bản dưới luật…); trợ giúp pháp lý tại 40 cuộc với 1.800 lượt người tham dự, cấp phát miễn phí 1.000 tờ gấp pháp luật về nội dung hôn nhân và gia đình.

Trong quý I đã đã tiếp nhận và giải quyết 264 trường hợp đăng ký các loại sự kiện hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đã cấp cho 151 số định danh cá nhân cho công dân; tiếp nhận và thực hiện chứng thực được 2.594 hồ sơ (trong đó: Chứng hợp đồng, giao dịch 293 hồ sơ; chứng thực chữ ký 194 hồ sơ và chứng thực 2.107 bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản các loại. Tiếp nhận 16 vụ việc có nhu cầu hòa giải, chủ yếu liên quan tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự; đất đai. Trong đó, số vụ đưa ra hòa giải thành 11 vụ việc; số vụ hòa giải không thành 05 vụ việc; đang hòa giải 0 vụ việc. Tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của các xã, thị trấn. Qua đánh giá có 10/10 xã, thị trấn đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

* Tuy nhiên lĩnh vực nội chính vẫn còn hạn chế như:

- Công tác giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cấp xã vẫn còn tồn đọng (đến nay có 03 đơn chưa được giải quyết).

- Giải quyết kiến nghị của ông Trần Quang Minh, Tổ dân phố 2, thi trấn Khe Tre chưa hoàn thành.

IV. Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức phát động phong trào xây dựng NTM. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại xã Hương Xuân, Hương Lộc, nhìn chung tiến độ xây dựng NTM nâng cao của 2 xã đảm bảo tiến độ đề ra, riêng xã Hương Xuân còn khó khăn về tiêu chí tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; thành lập đoàn thẩm định thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; hướng dẫn xã Hương Lộc làm thủ tục thành lập HTX; đôn đốc Văn phòng NTM tỉnh thẩm định hồ sơ NTM xã Thượng Nhật và đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021

Nhận định tình hình thời tiết trong thời gian đến diễn biến phức tạp, khả năng hạn hán, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bệnh trên các loại cây trồng là khá lớn, diễn biến dịch Covi-19 còn phức tạp. Để thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2021, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong quý II cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. Lĩnh vực Kinh tế

1. Sản xuất Nông lâm nghiệp

Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa nước, đặc biệt theo dõi bệnh đạo ôn để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, tăng cường công tác điều tiết nước, chỉ đạo bơm bổ sung những vùng thiếu nước để chống hạn; chỉ đạo nông dân thu hoạch vụ Đông Xuân và triển khai gieo trồng vụ Hè Thu năm 2021; xây dựng phương án chuyển đổi những vùng ruộng thiếu nước và có nguy cơ thiếu nước sang gieo trồng các cây hoa màu phù hợp.

Hoàn thành công tác điều tra cây cao su; thông báo lịch khai thác mủ cao su; chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại và khai thác đúng quy trình. Đẩy mạnh chỉ đạo chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại trên những diện tích cam, chuối, dứa đã trồng của những năm trước; tiếp tục vận động nhân dân đăng ký thực hiện dự án trồng cam, chuối, dứa năm 2021; đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm; theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn; đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2021 đạt chỉ tiêu giao.

Tiếp tục thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ; chuẩn bị giống và chỉ đạo trồng đảm bảo kế hoạch. Triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn. Tiếp tục chỉ đạo bà con trồng lại rừng sau khai thác, chú trọng việc xử lý thực bì trong mùa nắng nóng, không để xảy ra cháy rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh; tập trung đôn đốc các đơn vị chủ rừng triển khai tuần tra bảo vệ rừng, truy quét các tụ điểm ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng; xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng.

2. Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng

 Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án. Thẩm định hồ sơ đất đai: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu hồi đấ. Tập trung thực hiện các nội dung còn tồn đọng của Kết luận 270 và Chỉ thị 65 của UBND tỉnh. Theo dõi hoạt động vận chuyển, xử lý rác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn, đặc việc là xử lý, ngăn chặn khai thác vàng trái pháp tại xã Thượng Quảng.

3. Công nghiệp - TTCN, Thương mại và Xây dựng cơ bản

Thẩm định đồ án, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến các sở ban ngành, trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết CCN Hương Phú. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển CN, TTCN huyện năm 2021. Tiếp tục hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp các thủ tục xin đầu tư để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động sản xuất. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động cung cấp điện; rà soát, đề xuất khắc phục (nếu có) các vị trí thiếu an toàn điện; tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động các thủy điện trên địa bàn để kịp thời tham mưu quản lý an toàn, hiệu quả; đôn đốc việc triển khai dự án nước sạch Thượng Long; đôn đốc các địa phương, vận động nhân dân đấu nối để nâng tỷ lệ hộ dùng nước sạch đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng cường công tác quản lý các chợ (Phương án phân lô, giá dịch vụ thuê lô, An toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa). Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo về quy hoạch xây dựng vùng xã;  điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung thị trấn Khe Tre. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn. Quản lý trật tự đô thị ở trung tâm thị trấn (khu vực chợ Khe Tre), các điểm cấm dừng, cấm đổ xe, chỉnh trang mặt tiền khu vực chợ. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ ATGT năm 2021, đôn đốc việc thi công và hoàn trả các tuyến đường công vụ, đường gom, cống qua đường HCM.

4. Tài chính - Ngân sách

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thu ngân sách đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra; triển khai kế hoạch chống thất thu trên địa bàn.

Thực hiện công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ. Đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ các công trình hoàn thành để thẩm tra quyết toán, công tác thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Chỉ đạo thực hiện tốt chỉ số năng lực canh tranh cấp huyện.

II. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, kế hoạch đã xây dựng. Tổng kết Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021; thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện giai đoạn 2021-2025.

Chỉ đạo kiểm tra định kỳ cuối năm học; xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác đánh giá cán bộ, giáo viên và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cuối năm học theo quy định. Chỉ đạo nghỉ phép hè, công tác bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Rà soát chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình.

2. Y tế, dân số

Khám sức khỏe tuyển sinh Quân sự năm 2021 (dự kiến 15/4). Xây dựng, triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2021. Thực hiện đánh giá Bộ tiêu chí Cơ sở khám chữa bệnh an toàn Covid-19 hàng tháng và cập nhập trên phần mềm của Bộ Y tế. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19, phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, Bạch hầu, bệnh Cúm mùa.

3. Văn hóa, thông tin, thể thao

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền 46 năm ngày Chiến thắng 30/4 giải phóng Miền nam, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và Chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...Tiếp tục thu thập tư liệu về lễ hội mừng lúa mới, trò chơi dân gian Bài Chòi; đôn đốc các hộ tiếp tục xây dựng homestay tại xã Thượng Lộ. Xây dựng kế hoạch mở lớp truyền dạy ẩm thực truyền thống tại xã Thượng Lộ; kế hoạch mở lớp truyền dạy các điệu múa truyền thống tại xã Thượng Nhật.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, năm 2021 tại huyện. Phối hợp với các đoàn nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, Nhà hát ca kịch Huế đến biểu diễn và chiếu phim phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện nhân dịp các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Nắm tình hình hoạt động Du lịch trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo các xã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở.

4. Công tác xã hội, Dân tộc

Tổ chức lễ đặt vòng hoa và dâng hương ngày ngày 30/4 - 01/5; xây dựng Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em và Quốc tế thiếu nhi 01/6 năm 2021, Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2021, Kế hoạch tổ chức tháng hành động An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ V năm 2021, Kế hoạch giám sát Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2021. Chi trả lương trực tiếp và kiểm tra việc thực hiện chính sách có công, BTXH ở xã Hương Hữu, Hương Sơn và Thượng Nhật. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tuyên truyền để lao động tham gia đi làm việc có hợp đồng tại các nước.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” và kế hoạch đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn chỉnh Đề án “phát triển kinh tế - xã hội các xã đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030”.         

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng, an ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, tuần tra đảm bảo an toàn tuyết đối trên địa bàn huyện. Tổ chức huấn luyện tại chức theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch huấn luyện, phê chuẩn kế hoạch, giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện lực lượng dân quân các xã, thị trấn theo đúng chương trình huấn luyện năm.

Tiếp tục tập trung nắm tình hình trên các lĩnh vực; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý xe ô tô hết hạn lưu hành; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

2. Nội vụ, cải cách hành chính

Trình Sở Nội vụ xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ. Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2021. Kiểm tra công vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn, xem xét và công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021. Đánh giá chất lượng hoạt động hàng quý của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

3. Thanh tra: Ban hành Kết luận thanh tra đột xuất tại UBND thị trấn Khe Tre về công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với 07 hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Khe Tre. Ban hành Quyết định, Kế hoạch, đề cương thực hiện thanh tra đất đai tại xã Thượng Quảng. Tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Thượng Quảng, Thượng Long, thị trấn Khe Tre.

Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ theo lịch đã xây dựng. Giải quyết kịp thời các đơn thư phát sinh phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giải quyết tranh chấp đất giữa một số hộ dân xã Thượng Long và xã Thượng Quảng và giải quyết kiến nghị của ông Trần Quang Minh, Tổ dân phố 2, thi trấn Khe Tre. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư không để tồn đọng.

4. Tư pháp: Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ về hộ tịch; hồ sơ chứng thực; hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo đúng quy định. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn về công tác hộ tịch và chứng thực đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật cho các xã, thị trấn. Kiểm tra công tác tư pháp – hộ tịch năm 2021.

IV. Xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo các xã thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch xây dựng NTM năm 2021; hướng dẫn xã Hương Xuân hoàn thành hồ sơ NTM nâng cao; hướng dẫn các thôn xã Hương Lộc đủ điều kiện hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Ngoài những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trên, các cấp, ngành, các xã, thị trấn cần tổ chức thực hiện bảo đảm các Chương trình, Kế hoạch, Đề án và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đúng kế hoạch, tiến độ và hiệu quả./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.321.891
Truy cập hiện tại 168