Tìm kiếm
An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2021
False 5094Ngày cập nhật 05/04/2021

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2021

 

            Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2021 với nội dung như sau:

          I. Công tác triển khai thực hiện

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg.

          - Ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND huyện về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 và Kế hoạch 05/KH-BCĐ ngày 18/01/2021 triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện (theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND huyện); thực hiện kiểm tra tại các Chợ và cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện từ ngày 25/01/2021 - 29/01/2021.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: Tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1 Lĩnh vực Y tế

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 11. Trong đó:

          -  Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 01.

          -  Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 10 .        

          - Tổng số cơ sở được kiểm tra: 183 cơ sở.

          - Tổng số cơ sở đạt: 155 cơ sở; tỷ lệ đạt 84,7%.

- Tổng số cơ sở vi phạm: 21 cơ sở; Trong đó:

          + Số cơ sở vi phạm bị xử lý (tiêu hủy sản phẩm): 15 cơ sở bao gồm: 12 chai nước rong biển 330ml; 08 sữa tươi vinamilk 220ml; 06 hộp sữa chua vinamilk; 06 chai nước Mirinda 390ml; 04 hộp bơ Magrin 80g; 76 chai Bò húc thái 200ml; 26 hộp mì Omachi; 16 cái mì tươi; 01 hộp Omachi bò hầm; 05 hói gia vị cá kho; 05 hộp mì tôm 105g; 01 chai nước ngọt Red 330ml; 01 hộp bánh Majestic 382g; 02 chai nước Mirinda 1.5l; 02 chai nước chanh dây 500ml; 05 chai sate; 09 hộp mì lẩu tôm 67g; 06 chai sữa fristi 80ml; 01 gói phở; 06 gói sốt gà chiên; 12 hộp sữa tươi 180ml; 01 hộp bánh quy 150g; 05 chai xì dầu; 1 chai nước mắm; 2 chai tương ớt; 1 bì cháo gấu đỏ; 2 bịch bánh tráng trộn; 3 chai nước ngọt 7up, 1 hộp mì tôm cung đình, 5 nước cam mirida, 1 chai coca, 2 lon sữa đặc, 3 bì đậu phụng Song Nhân

+ Xử lý vi phạm hành chính 01 cơ sở với với tổng số tiền phạt là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

        - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

          1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

2. Môi trường

- Phát động tổng vệ sinh môi trường mừng Đảng, mừng Xuân 2021.

- Kế hoạch: Triển khai thực hiện Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn năm 2021; Quan trắc định kỳ môi trường năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện môi trường năm 2021.

- Nghiệm thu khối lượng vận chuyển rác Quý IV/2020. Tổng khối lượng rác sinh hoạt được vận chuyển trong năm 2020 là 4.337 tấn, đạt tỷ lệ 95,1%..

- Quyết định thành lập Tổ nghiệm thu khối lượng vận chuyển và xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nam Đông năm 2021.

- Đôn đốc báo cáo kết quả thẩm tra, xếp loại thực hiện phong trào Chủ Nhật xanh theo Bộ tiêu chí Xanh - Sạch - Sáng.

- Rà soát, thống kê các điểm thu gom rác (sinh hoạt, rác nguy hại).

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hương Phú và Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra xác minh phản ánh hiện trường (HueS).

- Phối hợp với  Công ty Môi trường Nam Đông tiến hành phun khử khuẩn môi trường tại 15 điểm rác công cộng và 02 khu vực bãi rác Hương Phú, ô rác Thượng Nhật trước Tết và Xử lý môi trường tại các điểm rác có nguy cơ gây ô nhiễm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (05 điểm tại thị trấn Khe Tre, xã Hương Xuân và Thượng Nhật); xử lý (phun nước) tại vị trí cháy ngầm cạnh ô rác Thượng Nhật.

- Báo cáo: Giám sát môi trường định kỳ đợt 3 năm 2020 tại Bãi chôn lấp rác thải Hương Phú; Công tác bảo vệ môi trường năm 2020; Kết quả thẩm tra, xếp loại thực hiện phong trào Chủ Nhật xanh theo Bộ tiêu chí Xanh - Sạch - Sáng các xã, thị trấn; Công tác bảo vệ môi trường Bãi chôn lấp rác thải huyện năm 2020.

- Tham mưu Công văn Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.

- Triển khai thực hiện: Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn; Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Tồn tại và hạn chế

- Công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở sản xuất chế biến theo mùa vụ, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố gặp rất nhiều khó khăn. Việc xử lý vi phạm với các đối tượng này còn hạn chế, chủ yếu là cảnh cáo, nhắc nhở, chưa nghiêm khắc, thiếu tính răng đe.

- Một số cơ sở kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng do trong quá trình bảo quản không kiểm tra thường xuyên. Ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, người kinh doanh thực phẩm chưa cao, người tiêu dùng thực phẩm theo thói quen.

IV. Nhiệm vụ Quý II năm 2021

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Bố trí hợp lý đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn phòng, chống bệnh lây qua đường thực phẩm như: Tiêu chảy cấp, thương hàn, tay chân miệng, ngộ độc thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng.

- Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP” năm 2021. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP trong tháng hành động.

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án.

- Thẩm định hồ sơ đất đai: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu hồi đất….

- Thực hiện các nội dung còn tồn đọng của Kết luận 270 và Chỉ thị 65.

- Theo dõi hoạt động vận chuyển, xử lý rác và hoạt động khoáng sản.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.632