Tìm kiếm
Về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2021
False 6018Ngày cập nhật 05/04/2021

BÁO CÁO

  Về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2021

 

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I năm 2021 như sau:

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

- Ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/01/2021 về đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021.

- Ban hành Kế hoạch số 67/KH- UBND ngày 25/02/2021 về triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021.

- Phân công nhiệm vụ thực hiện cho các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn.

II. Tình hình thực hiện về đất đai, dân số, lao động

1. Đất đai

          - Quy hoạch, kế hoạch SDĐ: Công bố công khai KHSDĐ đất năm 2021 của huyện; Thông báo hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch SDĐ nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 của huyện nhưng không có khả năng thực hiện.

- Hoàn thành thống kê đất đai năm 2020.

- Lập kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021.

- Xây dựng Kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện năm 2020 (nội dung: Xây dựng giải pháp khắc phục tình trạng làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp).

- Quyết định thu hồi đất (29.165,8m2) và giấy CNQSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân để chỉnh lý biến động (nếu có) xây dựng: Dự án thủy điện Thượng Nhật, hạng mục lòng Hồ, đợt 5,6; Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân. Quyết định thu hồi đất (757,2m2) do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

- Quyết định thu hồi 06 Giấy chứng nhận: 03 hộ gia đình, cá nhân tại xã Thượng Lộ (Lý do: GCN đã cấp không đúng diện tích đất) và 03 hộ gia đình, cá nhân tại xã Thượng Long (Lý do: Sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất).

- Đề nghị thu hồi đất của các tổ chức sử dụng không hiệu quả, không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện.

- Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để GPMB xây dựng: Dự án thủy điện Thượng Nhật, hạng mục, lòng Hồ, đợt 6; Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, tìm vị trí đất để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn.

- Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất 06 hồ sơ/939,0 m2.

- Đơn thư, kiến nghị về đất đai: Tham mưu giải quyết 05 đơn kiến nghị về đất đai (đơn của ông Nguyễn Hứa, ông Nguyễn Dũng; ông Nguyễn Nguyên; bà Hoàng Thị Thu Hương, bà Bơ Nước Cam);

- Trả lời Công văn số 31/STNMT-QLĐĐ này 06/01/2021 về việc xem xét việc tích nước đối với dự án nhà máy thủy điện Thượng Nhật; Phúc đáp Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 04/01/2021 của UBND xã Hương Phú (về việc chuyển mục đích SDĐ trái phép); số 37/TAND của Toàn án Nhân dân huyện Nam Đông yêu cung cấp các thông tin và tài liệu, chứng cứ (về Giấy CNQSDĐ).

- Triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

- Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp tình hình sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn.    

- Cấp mới, cấp đổi GCN: Phối hợp với Chi nhánh VPĐKQSDĐ thẩm định 31 hồ sơ cấp đổi và 88 hồ sơ cấp giấy. Tính đến 15/3/2021, toàn huyện tỷ lệ cấp giấy đạt 98,03% và cấp đổi đạt 65,6%.

2. Dân số

Theo thống kê dân số, dân số trên địa bàn huyện khoảng 7.067 hộ, với tổng số dân là 27.754 người, trong đó dân tộc thiểu số khoảng 12.883 người chiếm 46,42%.

3. Lao động

Tổng số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động là 16.348 người, trong đó: Nữ 7.457 người, chiếm 45,61 %; thành thị 2.279 người, nông thôn 14.069 người.

Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế từ 15 tuổi trở lên: 15.438 người, trong đó theo lĩnh vực ngành nghề: Nông - Lâm - Thủy sản: 8.583 người chiếm 55,6 %; Công nghiệp XD - GTVT: 2.229 người chiếm 14,41%; Dịch vụ: 4.626 người chiếm 29,97 %, trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế trong độ tuổi (nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi) là 13.813 người; lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo 6.290 người, chiếm 45,5%.

3.1.  Công tác giải quyết việc làm

Thực hiện Chương trình việc làm, các ban, ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển quy mô các doanh nghiệp, chủ yếu là công ty Kimsora, hiện nay công ty có 360 người đang làm việc ổn định.

3.2.  Công tác xuất khẩu lao động

Từ đầu năm đến nay đã phối hợp với các công ty trong và ngoài tỉnh đưa 11 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

III. Nhiệm vụ Quý II

- Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản của các cơ sở, dự án.

- Thẩm định hồ sơ đất đai: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận; chuyển mục đích; thu hồi đất….

- Thực hiện các nội dung còn tồn đọng của Kết luận 270 và Chỉ thị 65.

- Theo dõi hoạt động vận chuyển, xử lý rác và hoạt động khoáng sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện quản lý về đất đai, dân số, lao động quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.758