Tìm kiếm
An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường năm 2020
False 6320Ngày cập nhật 18/01/2021

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường năm 2020

 

            Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường năm 2020 với nội dung như sau:

          I. Công tác triển khai thực hiện

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban hành Công văn số 908/UBND-YT ngày 20/7/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND huyện về hành động bảo đảm An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

- Công văn số 781/UBND-NNPTNT ngày 18/6/2020 của UBND huyện về việc quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện.

- Công văn số 786/UBND-KTHT ngày 19/6/2020 của UBND huyện về triển khai công tác xây dựng chợ văn minh thương mại.

- Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP huyện đã ban hành  Kế hoạch số 02 /KH-BCĐ ngày 17/3/2020 của về hoạt động chương trình ATTP năm 2020; Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ ngày 17/3/2020 về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm năm 2020.

- Kế hoạch số 8/KH-BCĐ ngày 8/7/2020 của Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện về triển khai kiểm tra, giám sát ATTP trước và trong diễn ra Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI. Thời gian kiểm tra từ ngày 16-23/7/2020.

- Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 5/8/2020 của Ban Chỉ đạo LNVSATTP ban hành về giám sát ATTP tại khu cách ly Dân sự từ ngày 5/8/2020 đến 9/9/2020.

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1 Lĩnh vực Y tế

a) Hoạt động truyền thông

          - Tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết và Lễ hội.

          - Tăng cường truyền thông trong các đợt cao điểm như Tết Dương lịch, Nguyên đán với thông điệp  “An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020”; Tháng hành động vì chất lượng ATTP năm 2020 với chủ đề Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm và Tết Trung thu năm 2020.

          - Đã huy động các phương tiện truyền thông trên địa bàn huyện, đặc biệt phát huy hệ thống loa đài truyền thanh tại các xã, thị trấn đến đến nhân dân trên địa bàn.

- Tuyên truyền cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

b) Hoạt động thanh, kiểm tra

Tổng số đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP: 12, trong đó:

- Số đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện: 01

- Số đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP xã, thị trấn: 11

Trong năm thực hiện 3 lượt kiểm tra định kỳ và 01 lượt kiểm tra đột xuất với tổng số lượt cơ sở được kiểm tra: 431; số lượt cơ sở đạt 366, chiếm 84,9%; số lượt cơ sở vi phạm 65, chiếm 15,1%

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra

TT

Loại hình cơ sở

thực phẩm

Tổng số

cơ sở

Số lượt CS được thanh, kiểm tra

Số lượt cơ sở đạt

Tỷ lệ % đạt

1

Sản xuất, chế biến

34

33

27

81,8

2

Kinh doanh

211

211

179

84,8

3

Dịch vụ ăn uống

36

36

31

86,1

4

Bếp ăn tập thể

12

12

12

100

5

Thức ăn đường phố

139

139

117

84,2

Tổng số (1+2+3+4+5)

432

431

366

84,9

 

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

TT

Tổng hợp tình hình vi phạm

Số lượng

Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

1

Tổng số lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra

431

 

2

Số cơ sở có vi phạm

65

15,1

3

Số cơ sở vi phạm bị xử lý

12

2,7

Trong đó:

3.1. Hình thức phạt chính:

 

Số cơ sở bị cảnh cáo

00

 

 

Số cơ sở bị phạt tiền

00

 

 

Tổng số tiền phạt

00

 

3.2. Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

*

Số cơ sở bị đóng cửa

00

 

*

Số cơ  sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm

00

 

 

Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành

00

 

*

Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm

12

2,7

 

Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy

(Hết hạn sử dụng)

18

Sữa chua các loại (44 chai),bánh các loại (12 gói), sữa hộp (4 hộp), cà phê (6 gói), nước mắm (5 chai)

*

Số cơ sở phải khắc phục về nhãn

00

 

 

Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục

00

 

*

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu quảng cáo

00

 

 

Số loại tài liệu quảng cáo có bị đình chỉ lưu hành

00

 

*

Các xử lý khác

00

 

3.3

Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý

00

 

3.4

Số cơ sở vi phạm không xử lý (nhắc nhở)

53

12,3

 

Bảng 3: Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

TT

Nội dung

Kết quả xét nghiệm mẫu

Tổng số mẫu xét nghiệm

Số mẫu

không đạt

Tỷ lệ % không đạt

I

Xét nghiệm tại Labo

00

00

00

1

Hóa lý

00

00

00

2

Vi sinh

00

00

00

II

Xét nghiệm nhanh

23

02

8,7

Cộng

23

02

8,7

- Trong năm qua, trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

c) Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã bị bãi bỏ. Hiện tại chưa phân cấp lại.                                                      

1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

        a) Tập huấn, tuyên truyền về ATTP nông lâm thủy sản

        Đã tổ chức 2 lớp tập huấn với 50 người tham dự về công tác an toàn thực phẩm. Công tác tập huấn ngày càng được quan tâm, giảng viên lớp tập huấn có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm trong nông nghiệp đến từ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh. Nội dung bài giảng tập huấn và nội dung thuyết trình đã chuyên sâu vào các văn bản quy định của nhà nước, tình hình an toàn thực phẩm trong nông nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh ; các buổi thảo luận được thực hiện sôi nổi và thể hiện sự quan tâm và chủ động trong tiếp cận chính sách của người sản xuất, kinh doanh.

        b) Công tác thanh tra, kiểm tra

        - Tổng số cơ sở thuộc đối tượng triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT  là 800 cơ sở trong đó số cơ sở ký cam kết trong năm 2020 và lũy kế đến thời điểm báo cáo 55/100 cơ sở.

        - Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Lễ, Tết, Tháng hành động VSATTP, tết Trung thu năm 2020.

        - Thực hiện 3 đợt kiểm tra tại lò mổ gia súc tại xã Hương Xuân và chợ bán sản phẩm gia súc, gia cầm. Đồng thời chỉ đạo chủ lò mổ vệ sinh tiêu độc khử trùng xung quanh lò mổ đảm bảo vệ sinh, tiến hành nâng cấp tu sửa các hầm xử lý chất thải, sàn giết mổ gia súc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

        - Tập trung quản lý chất lượng an toàn các loại rau, củ, quả trên thị trường (chủ yếu ở chợ Khe Tre và Nam Đông và các quầy bán nhỏ lẻ ở các thôn); đặc biệt quan tâm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản ở các vườn sản xuất. Đồng thời xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông sản an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng trọt và khai thác nông sản an toàn, quản lý ATTP phải được bảo đảm.

        1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong các dịp Lễ tết, Tháng hành động VSATTP, Tết Trung thu năm 2020

- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Lĩnh vực An toàn thực phẩm  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã bị bãi bỏ.

2. Môi trường

Ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 13/01/2020 về thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH năm 2020; Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, bố trí các điểm thu gom và sửa chữa thùng rác. Việc vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt do Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Đông thực hiện với tần suất 02 ngày/01 lần và tăng cường trong các dịp Lễ/Tết. Trong đó, thị trấn Khe Tre được vận chuyển 01 ngày/lượt từ 01/01/2020 đến 30/4/2020.

Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phân loại, xử lý rác tại nguồn (đề xuất, hướng dẫn các giải pháp thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilong khó phân hủy; tiếp tục đôn đốc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; “Nói không với túi nilong sử dụng một lần”) (2) Tiếp tục triển khai thực hiện xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường theo Công văn số 3976/UBND-TN; (3) Phát động tổng vệ sinh môi trường trong các ngày Lễ/Tết (4) Triển khai và thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thực hiện Bộ tiêu chí “Xanh - Sạch - Sáng” các xã, thị trấn năm 2020 (5) Phối hợp với Công ty Hạ Vi sửa chữa, thay lốp bánh xe thùng rác tại các xã (6) Khảo sát, kiểm tra đề xuất các điểm bố trí thùng rác mới để có kế hoạch phân bổ thùng năm 2020.

 Khối lượng rác được nghiệm thu vận chuyển trong Quý 1,2,3  là 3.362 tấn (tăng 380 tấn so với cùng kỳ năm 2019). Ước thực hiện năm 2020 là 4.482,8 tấn. Tỷ lệ thu gom toàn huyện đạt 95,1%.

- Báo cáo tổng kết Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 21/11/2012 của UBND huyện về thu gom, xử lý CTRSH giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020.

- Xây dựng và ban hành Đề án “Thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025”; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

- Thẩm định 07 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường.

III. Tồn tại và hạn chế

- Trước tình hình dịch Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp bên cạnh công tác quản lý về ATTP đối với các cơ sở sản xuất chế biến theo mùa vụ, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố gặp rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch.

- Ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, người kinh doanh thực phẩm chưa cao, người tiêu dùng thực phẩm theo thói quen.

IV. Nhiệm vụ Quý I năm 2021

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn phòng, chống bệnh lây qua đường thực. Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

- Tiếp tục ban hành công văn để hướng dẫn, đốc thúc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn huyện và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại, giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng và thường xuyên đến các tiểu thương nội dung về: Niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; sắp xếp lại ngành hàng, lối đi trong chợ đảm bảo lối đi thông thoáng (đặc biệt là trong các đình chợ: hàng áo quần, tạp hóa lấn chiếm lối đi,…); hướng dẫn về kỹ năng giao tiếp bán hàng; vận động các hộ tiểu thương tham gia tích cực hưởng ứng các phong trào hoạt động từ thiện xã hội; tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ; giữ gìn vệ sinh toàn bộ khuôn viên chợ; phổ biến các tiêu chí về xây dựng “chợ văn minh thương mại” để các tiểu thương biết và thực hiện. Bố trí nơi gửi xe, hướng dẫn nơi đậu xe không làm cản trở giao thông và giá trông giữ xe phải niêm yết rõ ràng đúng quy định.

- Triển khai công tác thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán năm 2021.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.820