Tìm kiếm
An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý IV năm 2020
False 5344Ngày cập nhật 18/01/2021

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý IV năm 2020

 

            Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý IV năm 2020 với nội dung như sau:

          I. Công tác triển khai thực hiện

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

          - Kế hoạch số 20/KH-BCĐLNVSATTP ngày 25/9/2020 của Ban Chỉ đạo LNVSATTP triển khai thanh tra, kiểm tra trong dịp tết Trung thu năm 2020.

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1 Lĩnh vực Y tế

Triển khai thanh kiểm tra VSATTP trong dịp tết trung thu năm 2020 với tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 12. Trong đó:

-  Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 01  

-  Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 11                  

Kết quả thanh tra, kiểm tra ngành Y tế:

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 84 cơ sở

- Tổng số cơ sở đạt: 71 cơ sở; tỷ lệ đạt 83,5%

- Tổng số cơ sở vi phạm: 14 cơ sở; chiếm tỷ lệ 16,5 %. Trong đó:

+ Số cơ sở vi phạm bị xử lý (tiêu hủy sản phẩm): 04 cơ sở; chiếm 4,7%

Số sản phẩm bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng và hàng kém chất lượng bao gồm: Sữa chua Yacul 10chai 65ml; 5 hộp bánh ngọt Tài Phát; 30 chai sửa chua uống probil 60ml.

+ Vi phạm khác (nhắc nhỡ): 10 cơ sở; chiếm tỷ lệ 11,7%.

- Công tác lấy mẫu kiểm nghiệm (Xét nghiệm nhanh): Không.                     

1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

        - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT lũy kế đến tháng 5/2020 là 45 cơ sở. Hoạt động giết mổ gia súc tập trung tại Lò mổ Hương Hòa (cũ) được giám sát thường xuyên.

        - Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

        1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương.

- Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

2. Môi trường

- Lồng ghép các hoạt động VSMT Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào ngày chủ nhật xanh (27/9/2020).

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2012- 2020; Xây dựng và ban hành Đề án “Thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Nam Đông giai đoạn 2021-2025”; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

- Đôn đốc thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT năm 2020.

- Rà soát các hạng mục để xây dựng dự toán sử dụng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí từ Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam để khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông.

- Triển khai thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý rác sau mưa, bão. Nghiệm thu khối lượng vận chuyển rác Quý III/2020 (1.071 tấn)

- Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện các tiêu chí 17 về nông thôn mới xã Thượng Nhật; Giám sát môi trường định kỳ đợt 2 năm 2020 tại Bãi chôn lấp rác thải Hương Phú; Tình hình thực hiện xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường năm 2020 (Quý III).

III. Tồn tại và hạn chế

Ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, người kinh doanh thực phẩm chưa cao, người tiêu dùng thực phẩm theo thói quen. Phần lớn hàng hóa hết hạn sử dụng củng do trong quá trình kinh doanh khi nhập hàng chủ cơ sở không thực hiện việc xáo trộn hàng củ và hàng mới nhập dẫn đến việc hàng hóa hết hạn sử dung. Trước tình hình đó bên cạnh công tác kiểm tra đoàn thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn các  các cơ sở thực hiện theo quy định của nhà nước về đảm bảo về VSATTP. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh và hệ thống loa đài tại các xã thị trấn để người tiêu dung biết và cảnh giác để lựa chọn thực phẩm an toàn.

IV. Nhiệm vụ Quý I năm 2021

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn phòng, chống bệnh lây qua đường thực.

- Tiếp tục hướng dẫn, đốc thúc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn huyện và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Triển khai công tác thanh, kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán năm 2021.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý IV  năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2021 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.650