Tìm kiếm
An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III năm 2020
False 6333Ngày cập nhật 18/09/2020

BÁO CÁO

 An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III năm 2020

 

            Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ chính quyền điện tử năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III năm 2020 với nội dung như sau:

          I. Công tác triển khai thực hiện

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 08/7/2020 của Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện về triển khai kiểm tra, giám sát ATTP trước và trong diễn ra Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI. Thời gian kiểm tra từ ngày 16-23/7/2020.

- Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 5/8/2020 của Ban Chỉ đạo LNVSATTP ban hành về giám sát ATTP tại khu cách ly Dân sự từ ngày 5/8/2020 đến 9/9/2020.

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1 Lĩnh vực Y tế

  - Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn bảo đảm ATTP trong phòng chống dịch Covid 19 tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

          - Thực hiện giám sát An toàn thực phẩm tại khu cách ly Dân sự với tổng số 431 suất ăn; công tác an toàn thực phẩm được đảm bảo từ nguyên liệu đầu vào cho đến việc cung cấp suất cơm đến tận tay người cách ly đều được giám sát chặt chẽ. Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn theo quy định đảm bảo tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra.

1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

        - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT lũy kế đến tháng 5/2020 là 45 cơ sở. Hoạt động giết mổ gia súc tập trung tại Lò mổ Hương Hòa (cũ) được giám sát thường xuyên.

        - Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trước và trong diễn ra Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI.

          1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương.

        - Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trước và trong diễn ra Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XVI.

2. Môi trường

- Xây dựng Phương án Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường sau thiên tai năm 2020.

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Tăng cường vận chuyển rác sinh hoạt trong thời gian Đại hội Đảng bộ Huyện; Tiếp tục triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn với tỷ lệ thu gom rác hiện trên địa bàn huyện đạt 94,5%.

- Tham mưu Công văn hướng dẫn, chỉ đạo: Tăng cường vận chuyển rác sinh hoạt trong thời gian Đại hội Đảng bộ Huyện; Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh; Triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ.

- Thẩm tra, xác nhận 02 hồ sơ KHM.

- Đề nghị và phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường quan trắc môi trường tại Thủy điện Thượng Nhật (theo ý kiến cử tri phản ánh).

- Đăng ký thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

- Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư công trình Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Hương Phú; góp ý Dự thảo Báo cáo tổng hợp Đề án Đánh giá khí hậu tỉnh.

III. Tồn tại và hạn chế

- Trước tình hình dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp bên cạnh công tác quản lý về ATTP đối với các cơ sở sản xuất chế biến theo mùa vụ, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố gặp rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch.

- Ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, người kinh doanh thực phẩm chưa cao, người tiêu dùng thực phẩm theo thói quen.

IV. Nhiệm vụ Quý IV năm 2020

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn phòng, chống bệnh lây qua đường thực phẩm. Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid 19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

- Tiếp tục ban hành Công văn để hướng dẫn, đốc thúc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn huyện và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm.

- Triển khai công tác thanh, kiểm tra trong dịp tết Trung thu năm 2020.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kết luận Thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh, phối hợp thực hiện Chỉ thị 65 của UBND tỉnh.

- Hoàn thiện Kế hoạch và danh mục các công trình dự án SDĐ năm 2021.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ QLNN về BVMT, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tỷ lệ thu gom trên toàn huyện ước đạt 95%. Tổng kết Đề án thu gom xử lý chất thải sinh hoạt.

- Hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng sự kiện: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (28/8/2020).

- Thẩm định các TTHC về đất đai, môi trường.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.631