Tìm kiếm
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
False 9263Ngày cập nhật 19/08/2020

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác của UBND huyện được triển khai cơ bản đúng tiến độ. Tuy nhiên trong 6 tháng qua do ảnh hưởng của dịch COVID -19, dịch tả lợn Châu Phi và hạn hán làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội của huyện. Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, nhờ vào sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Nam Đông, trong 6 tháng đầu năm 2020 kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như sau:

* Chỉ tiêu kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) đạt 43,2% kế hoạch, bằng 104,3% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Công nghiệp - xây dựng đạt 41,1% kế hoạch năm, bằng 116,5% so với cùng kỳ.

+ Nông - lâm - ngư nghiệp đạt 44,0% kế hoạch năm, bằng 105,8% so với cùng kỳ.

+ Dịch vụ đạt 44,8% kế hoạch năm, bằng 93% so với cùng kỳ.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt là 2.703,5 tấn, đạt 60,1% kế hoạch năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn là 182 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm, bằng 110,4% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 12 tỷ đồng, đạt 47,06% kế hoạch năm, bằng 97,06% so với cùng kỳ.

* Chỉ tiêu xã hội

- Đào tạo lao động là 0 người (Kế hoạch năm là 520 người).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 10,2% (Kế hoạch năm là <10%).

- Tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn quốc gia: 5,4% (Kế hoạch năm <5%).

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 95,4% (Kế hoạch năm là 95%).

- Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH là 17,11% (Kế hoạch năm là 20-22%).

- Xuất khẩu lao động: 6 người (Kế hoạch năm là 40).

* Chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 94,5% (Kế hoạch năm là 95%).

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch là 47,9% (Kế hoạch năm là 74%).

- Tỷ lệ độ che phủ rừng là 83,4% (Kế hoạch năm là 83,4%).

Riêng các chỉ tiêu khác: Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, xây dựng nông thôn mới đến cuối năm mới cập nhật và đánh giá.

Báo cáo đánh giá chi tiết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 có văn bản điện tử gửi kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.631