Tìm kiếm
Báo cáo An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý II năm 2020
False 7398Ngày cập nhật 07/07/2020

I. Công tác triển khai thực hiện

          - Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg.

- Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 13/CT-TTg.

- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 3/4/2020 về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) huyện ban hành Kế hoạch 05/KH-BCĐ ngày 28/4/2020 triển khai công tác thanh, kiểm tra trong “Tháng hành động an toàn thực phẩm” năm 2020. Thực hiện công tác kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện từ ngày 4/5/2020 đến 8/5/2020.

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông về Hành động bảo đảm An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm: Tiêu chảy cấp, thương hàn, ngộ độc thực phẩm… trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và giám sát các mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn nhằm góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

          II. Kết quả thực hiện

          1. An toàn vệ sinh thực phẩm

1.1 Lĩnh vực Y tế

          Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 11. Trong đó:

          -  Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 01  

          -  Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 10               

          Kết quả thanh tra, kiểm tra trong tháng hành động VSATTP:

          - Tổng số cơ sở được kiểm tra: 158 cơ sở

          - Tổng số cơ sở đạt: 136 cơ sở; tỷ lệ đạt 86,1%

- Tổng số cơ sở vi phạm: 22 cơ sở; chiếm tỷ lệ 16,2 %. Trong đó:

          + Số cơ sở vi phạm bị xử lý (tiêu hủy sản phẩm): 03 cơ sở; chiếm tỷ lệ 2,2%

          Số sản phẩm bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng và hàng kém chất lượng bao gồm: 16 lon socola Tribeco, 400g chả giò, 1.2kg chả quết.

          + Vi phạm khác (nhắc nhở): 19 cơ sở; chiếm tỷ lệ 13,9%.

- Công tác lấy mẫu kiểm nghiệm (Xét nghiệm nhanh): 14 mẫu; trong đó 02 mẫu không đạt chiếm 14.3%.

1.2. Lĩnh vực Nông nghiệp

          - Tiếp tục triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương rà soát, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT lũy kế đến tháng 5/2020 là 45 cơ sở. Hoạt động giết mổ gia súc tập trung tại Lò mổ Hương Hòa (cũ) được giám sát thường xuyên.

        - Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động VSATTP” năm 2020.

          1.3. Lĩnh vực Kinh tế

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP thuộc ngành Công thương.

        - Phối hợp kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động VSATTP” năm 2020.

2. Môi trường

- Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản năm 2020 trên địa bàn huyện (đã tổ chức kiểm tra 01 dự án theo ý kiến cử tri và 01 phản ánh hiện trường).

- Thẩm định 01 hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, xử lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020; Hướng dẫn quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; khuyến cáo sử dụng nguồn nước tại các vị trí chôn lấp lợn mắc dịch tả Châu Phi.

- Báo cáo tình hình quản lý vật liệu phế liệu trên địa bàn huyện (theo YKCD của Tỉnh tại Thông báo 94/TB-UBND); Hiện trạng bèo lục bình trên địa bàn huyện: Tình hình thực hiện xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường năm 2020 (lần 1); Tình hình triển khai quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất; Công tác quản lý chất thải trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Rà soát, tổng hợp các vị trí thu gom CTNH (trước mắt là pin, nhựa, linh kiện điện tử, bao thuốc BVTV sau sử dụng,…); thống kê tình hình sử dụng thùng rác sinh hoạt trên địa bàn các xã, thị trấn để có phương án sửa chữa.

- Nghiệm thu khối lượng vận chuyển rác Quý I/2020 với tổng khối lượng vận chuyển là 1.242 tấn. Đề xuất dự án kêu gọi viện trợ NGO giai đoạn 2020-2025 (phân loại rác). Phối hợp kiểm tra các vị trí đặt thùng rác mới năm 2020, thống nhất bố trí 13 điểm mới, phân bổ 59 thùng rác mới và sửa chữa 102 bánh xe thùng rác. Tỷ lệ thu gom rác hiện trên địa bàn huyện đạt 94,5%.

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2020: Hướng dẫn quản lý, tuyên truyền phân loại CTRSH tại nguồn; Phối hợp với Hội LH Phụ nữ huyện tổ chức Lớp tập huấn “Triển khai các quy định về quản lý CTR và hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình” với sự tham gia của 133 người.

- Giải quyết đơn phản ánh của ông Hoàng Hóa, thôn Phú Nhuận, xã Hương Xuân (lần 3).

III. Tồn tại và hạn chế

- Các cơ sở vi phạm chủ yếu là về trang phục cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm (không mang găng tay, không có trang phục bảo hộ....); vệ sinh môi trường nơi sản suất chưa đảm bảo; một số cơ sở kinh doanh vi phạm hàng hóa hết hạn sử dụng do trong quá trình bảo quản không kiểm tra thường xuyên.

- Công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở sản xuất chế biến theo mùa vụ, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố gặp rất nhiều khó khăn. Việc xử lý vi phạm với các đối tượng này còn hạn chế, chủ yếu là cảnh cáo, nhắc nhở, chưa nghiêm khắc, thiếu tính răn đe.

- Ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, người kinh doanh thực phẩm chưa cao, người tiêu dùng thực phẩm theo thói quen.

IV. Nhiệm vụ Quý III năm 2020

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn phòng, chống bệnh lây qua đường thực phẩm như: Tiêu chảy cấp, thương hàn, tay chân miệng, ngộ độc thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng.

- Tiếp tục ban hành công văn để hướng dẫn, đốc thúc UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT trên địa bàn huyện và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ cấp xã, thôn, các hộ sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm về việc triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT về Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hướng dẫn hỗ trợ UBND các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Triển khai công tác thanh, kiểm tra trong dịp tết Trung thu năm 2020.

Trên đây là Báo cáo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020 của UBND huyện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.746