Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo an toàn vệ sinh, thực phẩm, môi trường hàng quý
Thực hiện Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 5/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý I năm 2019. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác thực hiện Chỉ thị 13 quí I năm 2019.
Thực hiện Công văn số 1425/BCĐ-SYT ngày 6/6/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý II
Thực hiện Công văn số 445/BCĐ-SYT ngày 01/3/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý I 
Thực hiện Công văn số 3110/UBND-VH ngày 04/12/2017 của của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị quý IV
Thực hiện Công văn số 2425/BCĐ-SYT ngày 4/9/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý III năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.169.447
Truy cập hiện tại 688