Tìm kiếm
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo kinh tế xã hội năm
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, UBND huyện đã ban hành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông.
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện Nam Đông
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.986