Tìm kiếm
Triển khai Thông tư số 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
False 2773Ngày cập nhật 18/05/2019

Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2018/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, thay thế Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.748