Tìm kiếm
Phê duyệt Đề án " phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025"
False 593Ngày cập nhật 24/03/2019

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án" Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025"

Nội dung chi tiết của Đề án theo nội dung đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Phòng KTHT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.956.173
Truy cập hiện tại 55