Tìm kiếm
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông
False 6111Ngày cập nhật 30/12/2018

Ngày 27 tháng 12 năm 2108, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông  đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2108 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Đông

xen chi tiết file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.838
Truy cập hiện tại 1.479