Tìm kiếm
Triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP
False 886Ngày cập nhật 23/10/2018

Ngày 05/10/2018, Chính phủ bam hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghi định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký (có file kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.870.233
Truy cập hiện tại 18