Tìm kiếm
Công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
False 4874Ngày cập nhật 04/06/2022

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 về Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Theo đó, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

 

STT

Mã TTHC

Tên TTHC

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

1.004322

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Thủ tục thứ 6 Phần I thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

1.009904

Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Công an tỉnh

Thủ tục thứ 8 Phần I thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

 
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.110.893
Truy cập hiện tại 6.741