Tìm kiếm
Triển khai Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
False 6516Ngày cập nhật 11/06/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.434