Tìm kiếm
Phản ánh - kiến nghị về quy định hành chính
False 51418Ngày cập nhật 10/01/2013

 Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...

 UBND huyện Nam Đông mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

   - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...

   - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

   - Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh kiến nghị được gởi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

 1 . Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tên cơ quan tiếp nhận: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ liên hệ:  16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số điện thoại chuyên dùng: 0543.837.805
Số Fax: 0543.822.803
Địa chỉ thư điện tử: phananh@thuathienhue.gov.vn
Địa chỉ trang Website: http://www.thuathienhue.gov.vn
Hoặc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông:

Tên cơ quan tiếp nhận: Văn phòng HĐND-UBND huyện Nam Đông.
Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Khe Tre - Huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế
Số điện thoại chuyên dùng:        0543.875.327, 0543.875.371
Số Fax: 0543.875.485
Địa chỉ thư điện tử: namdong@thuathienhue.gov.vn

 Lưu ý:

   - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rỏ nội dung phản ánh, kiến nghị.

   - Ghi rỏ tên, địa chỉ, số điện thoại ( hoặc địa chỉ thư tín ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

   -Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.757