Tìm kiếm
Mỗi tuần một điều luật
Văn phòng HĐND cấp tỉnh ban hành văn bản hành chính đính chính Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh ban hành có sai sót về số, ký hiệu văn bản, liệu có đúng thẩm quyền?

Theo quy định của pháp luật hiện hành trong một số trường hợp để xử lý hình sự thì trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Như vậy, trong trường hợp này có bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

  Theo Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 30/1/2019, tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra sẽ trở thành đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tại Việt Nam.  
Phòng Tư pháp  biên soạn, tổng hợp các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 10/12 đến 16/12/2018 như: Quy định về tăng lương tối thiểu vùng 2019, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực,  quy định về thành lập thôn, tổ dân phố…
Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2015 quy định có 12 hành vi tham nhũng, cụ thể: 1. Tham ô tài sản. 2. Nhận hối lộ. 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi. 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi. 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi. 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi. 11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi. 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 22/10/2018 và sẽ bế mạc vào ngày 20/11/2018. Theo đó, đã có 09 dự án luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này
Theo quy định tại Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.
Từ 1/11/2018, các doanh nghiệp, người nộp thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
UBND huyện Nam Đông ban hành kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 28/8/2018 về  Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018  trên địa bàn huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.802.507
Truy cập hiện tại 147