Tìm kiếm
2 tháng nữa, toàn bộ cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản.
False 2848Ngày cập nhật 06/05/2019

Ngày 1/7/2019 sắp tới, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có một số điều chỉnh về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

 

Tất cả cán bộ, công chức, sĩ quan đều phải kê khai tài sản

Trước đây: Tại Điều 44 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, chỉ có các đối tượng sau phải kê khai tài sản:

- Cán bộ từ Phó trưởng phòng của UBND cấp huyện và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Một số cán bộ, công chức cấp xã; người làm công tác quản lý ngân sách tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Từ ngày 01/07/2019: Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản. Theo đó, những người có nghĩa vụ này bao gồm:

- Cán bộ, công chức

- Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp

- Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên, công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy rằng, kể từ ngày Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có hiệu lực, tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an đều thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập.

 

Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.719