Tìm kiếm
Nội quy tiếp công dân không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
False 541Ngày cập nhật 26/11/2018

Theo quy định tại Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

và tại Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân chưa đủ yếu tố để xác định là văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:  Mặc dù Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân có chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng phạm vi áp dụng rất hẹp, chỉ áp dụng tại trụ sở tiếp công dân, mà cụ thể ở cấp huyện là Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND nên chưa thỏa mãn điều kiện “trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định” theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL để trở thành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, theo Khoản 6 Điều 13 Luật Tiếp công dân thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện. Như vậy, Luật Tiếp công dân quy định chủ thể ban hành nội quy là cá nhân Chủ tịch UBND, trong khi đó tại Khoản 13 Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện là UBND cấp huyện chứ Chủ tịch không có quyền ban hành văn bản QPPL.
Tóm lại, theo Luật Tiếp công dân và Luật Ban hành văn bản QPPL thì Chủ tịch UBND cấp huyện không có thẩm quyền ban hành nội quy tiếp công dân  dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.873.385
Truy cập hiện tại 8