Tìm kiếm
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
False 3104Ngày cập nhật 03/03/2022

Ngày 04 tháng 01 năm 2022 Bộ Tư  pháp đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Tập tin đính kèm:
Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.941
Truy cập hiện tại 9.258