Tìm kiếm
Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 có hưởng phụ cấp công vụ?
False 8149Ngày cập nhật 15/08/2021

(Chinhphu.vn) – Cơ quan bà Trần Thị Thu (Nghệ An) được thành thành lập năm 2011 và được tỉnh cho tuyển 2 cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, gồm lái xe và văn thư, tạp vụ.

Bà Thu hỏi, theo quy định mới tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì cán bộ, nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì đối tượng ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP mà chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động.

Về các chế độ phụ cấp đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị để có thể tính vào tổng lương trong hợp đồng lao động mới trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cho người lao động; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật lao động; trong hợp đồng lao động mới không quy định các loại phụ cấp khác.

Chinhphu.vn

Võ Thị Thanh Tuyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.687
Truy cập hiện tại 9.127