Tìm kiếm
các hành vi bị nghiêm cấm để bảo vệ rừng
False 519Ngày cập nhật 04/06/2018

 Theo quy định tại Luật lâm nghiệp năm 2017, nếu thực hiện các hành vi sau sẽ bị vi phạm pháp luật:

1. Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định của  pháp luật.

2. Đưa chất thải vào rừng trái quy định của pháp luật; mang hoá chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy vào rừng trái quy định của pháp luật; mang công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định của pháp luật; chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng.

3. Săn, bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng, thu thập mẫu vật trái quy định của pháp luật.

4. Huỷ hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.

5. Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, trừ sinh vật hại rừng, quản lý các loài ngoại lai xâm hại, dịch vụ môi trường rừng.

6. Tàng trữ, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến, sử dụng, quảng cáo, trưng bày mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng trái pháp luật.

7. Khai thác trái pháp luật tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường rừng; đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động trái pháp luật khác làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng.

8. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái pháp luật; phân biệt đối xử về giới trong giao rừng, cho thuê rừng.

9. Sử dụng nguyên liệu trong hoạt động chế biến lâm sản trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.462
Truy cập hiện tại 10