Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
  Vào lúc, 11 giờ 00 ngày 10/7/2018 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  
    8 giờ 00 phút ngày 09/7/2018 HĐND huyện chính thức khai mạc kỳ họp thứ 6 khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan, các địa phương, trường học.
     Sáng ngày 06/7/2018, Đoàn công tác Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm việc với UBND huyện Nam Đông, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2017. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện. Phía UBND huyện có: đồng chí Trần Quốc Phụng– Chủ tịch UBND huyện; phòng Nông nghiệp – PTNT, phòng Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường,  Văn phòng HĐND - UBND huyện.
      Ngày 22 tháng 6 năm 2018 HĐND huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có bà Đoàn Thị Thanh Huyền UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Sơn- Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Hà Tiến Dũng - Phó phòng Xây dựng chính quyền sở Nội vụ; Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan. Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chia tay nguyên Chủ tịch UBND huyện
     Ngày 04  tháng 6 năm 2018, HĐND tổ chức họp đoàn giám để xem xét kết quả giám sát về “tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 đến 2017” trên địa bàn huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng Chủ tịch HĐND huyện Trưởng đoàn chủ trì, các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và các đồng chí phó Ban Kinh tế - XH và Ban Pháp chế HĐND huyện, Mặt trận, Phụ nữ huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
            Sáng ngày 25/5/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc với UBND huyện Nam Đông, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2017. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn, các đồng chí trong Thường HĐND huyện, đồng chí Trần Văn  Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Chủ tich Hội liên hiệp Phụ nữ huyện và các ban ngành liên quan. Phía UBND huyện có: đồng chí Lê Thị Thu Hương – Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; phòng Nông nghiệp – PTNT, Trạm khuyến nông, phòng Kinh tế hạ tầng, Văn hóa thông tin, Lao động TB-XH, Văn phòng HĐND - UBND huyện và các phòng ban liên quan.  
       Ngày 22 tháng 5 năm 2018 HĐND huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Trưởng ban, Ban pháp chế HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan.  
        Thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần tham dự kỳ họp gồm: các Đại biểu HĐND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng Huyện ủy và  Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.
       Chiều ngày 16/5/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND xã Hương Phú, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2017. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn, đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong Thường HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp – PTNT, lãnh đạo Trạm khuyến nông và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và các ngành liên quan xã Hương Giang.  
     Chiều ngày 09/5/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện làm việc tại UBND Hương Phú, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2017. Do đồng chí Hồ Ngọc Hà – PCT HĐND huyện - Trưởng đoàn, đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, cùng các đồng chí trong Thường HĐND, các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp – PTNT, Trạm khuyến nông, Chánh Văn phòng HĐND UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và các ngành liên quan xã Hương Phú.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.624.619
Truy cập hiện tại 91