Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
Kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng HĐND huyện cần xem xét thông qua liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ tập trung vào 03 nội dung chính sau: Thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình trọng điểm năm 2018; bàn và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách năm 2019; xem xét các báo cáo do các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp HĐND huyện theo luật định; quyết định thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số lĩnh vực do Thường trực HĐND và UBND huyện trình. Thứ hai: Thường trực  HĐND huyện trình HĐND huyện nhân dân Báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc Hội, Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2016-202 gồm Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch HĐND, Trưởng 02 ban HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện có 18 người; đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu. Thứ ba: Xem xét, quyết định và ban hành 07 Nghị quyết về: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự toán ngân sách huyện năm 2019; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết 85 của Quốc hội khóa XIII; kết quả giám sát thực hiện giải phóng mặt bằng, giải tỏa, đền bù và bố trí các hộ tái định cư trong quá trình thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017; thành lập đoàn giám sát công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác kê khai minh bạch tài sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018; miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua từng bước thể chế hóa về mặt Nhà nước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đáp ứng ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện, tạo hành lang pháp lý làm cơ sở để các cấp, các ngành quản lý, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương thuận lợi, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, tạo động lực cho sự phát triển của những năm tiếp theo. 
Tại kỳ họp thứ 6 (6 tháng đầu năm 2018) HĐND huyện xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp này, HĐND huyện đã ban hành 04 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; (2) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; (4) Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2017.
Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ - HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; trên cơ sở Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình công tác năm 2019 như sau:
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện Nam Đông
Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, các Ban của HĐND huyện Nam Đông tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do đồng chí Hồ Sỹ Minh- Trưởng ban KT-XH làm chủ trì; dự và chỉ đạo có đồng chí Hồ Ngọc Hà- Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; ngoài ra còn sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Thành- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện và các thành viên của 2 ban.
  Vào lúc, 11 giờ 30 ngày 12/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.  
  THÔNG BÁO Triệu tập kỳ họp thứ bảy - HĐND huyện khóa VI  Kính gửi:  Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá VI.             Căn cứ quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian họp:  02 ngày, từ ngày 11 – 12 tháng 12 năm 2018  Phiên họp trù bị vào lúc 7 giờ 30 ngày 11/12/2018. Địa điểm:  Tại Hội trường huyện Nam Đông. Nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.   Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện cần lưu ý một số vấn đề sau: - Nghiên cứu kỷ các tài liệu đã được gửi trước cho đại biểu HĐND huyện, nhất là báo cáo kinh tế xã hội và tài chính ngân sách. - Gửi nội dung chất vấn (nếu có) về Thường trực HĐND huyện trước ngày khai mạc kỳ họp 15 ngày. - Chuẩn bị những ý kiến phát biểu, chất vấn tại kỳ họp. - Trong những ngày họp HĐND huyện, nếu đại biểu HĐND huyện nào vắng mặt thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực HĐND huyện. Thông báo này thay cho giấy mời, Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị Đại biểu HĐND huyện tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định trên./.    
  Ngày 28/11/2018 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện ban hành Báo cáo số 21/BC-TT.HĐND về việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 6, HĐND khoá VI.
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 7, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và kinh phí hoạt động của Tổ trong năm 2018
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.802.609
Truy cập hiện tại 143