Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
     Chiều ngày 24/3/2020 Đoàn công tác HĐND huyện làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 “Về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; các đồng chí thành viên của ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo khối mặt trận đoàn thể huyện; phía UBND huyện có đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ Phó Chủ tịch UBND huyện; các phòng ban liên quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp – PTNT huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
    Chiểu ngày 20/3/2020 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Long về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 “Về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diệnlãnh đạo khối đoàn thể cấp huyện; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
         Vừa qua, đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Thượng Nhật nắm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 “Về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Hồ Ngọc Hà và đồng chí Huỳnh Thị Lan– Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diện các ngành đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.          Đoàn công tác HĐND huyện đã tiến hành đi các thôn xã Thượng Nhật thăm các mô hình sản xuất như: Mô hình trồng chuối tiêu của ông Mới; mô hình trồng cam của một số hộ ông Trần Văn Phú – Thôn Ta Rinh, ông Hồ Văn Tót – Thôn Ta Lu,… Vườn dứa của ông Trần Văn Phú - Thôn Ta Rinh xã Thượng Nhật   Vườn chuối của ông Nguyễn Ngọc Mới ở thôn TaLu
     13/3/2020 Thường trực UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND, UBMT huyện. Do đồng Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
       Ngày 12/3/2020 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Hương Xuân về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 “Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn;đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; các đồng chí thành viện Ban KTXH HĐND huyện; đại diện các ngành đoàn thể cấp huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện.
     Ngày 11/3/2020 đoàn công tác HĐND huyện tổ chức giám sát tại xã Hương Hữu nắm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 “Về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo 2 Ban của HĐND huyện; đại diện các ngành đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.      Đoàn công tác HĐND huyện đã tiến hành đi các thôn xã Hương Hữu thăm các mô hình sản xuất như: Kiểm tra mô hình chăn nuôi bò; mô hình trồng chuối tiêu, thanh tiên, mô hình trồng cam,… Đoàn đến thăm vườn cam nhà ông Ngôn Bò dự án hỗ trợ, gà người dân tự đầu tư
    Văn phòng HĐND và UBND gửi Kế hoạch sô 02/KH-TT HĐND ngày 16/3/2020 của HĐND huyện, về việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2019. Đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn vào nghiên cứu, thực hiện./.
     Ngày 19/02/2020 Thường trực HĐND họp đoàn giám sát để thống nhất kế hoạch và thời gian tổ chức giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 “Về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; các đồng chí thành viên của ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
     Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Kế hoạch, đề cương, lịch giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND huyện về "Phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020" lên trang veb của huyện chuyên mục Hội đồng nhân dân huyện. Đề nghị các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào cập nhật, nghiên cứu thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.
Chương trình công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020. Đề nghị các Đại biểu HĐND huyện, các Ban, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan vào truy cập tải để biết.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 974