Tìm kiếm
Hội đồng nhân dân huyện
Thường trực HĐND huyện triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 10 như sau: 1. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND huyện tăng cường giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực để phát hiện, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn. 2. Báo cáo hoạt động 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 3. Thường trực HĐND huyện giao ban giữa Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2022; Kết luận giao ban. 4. Thường trực HĐND huyện thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. 5. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác. 6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện. 7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.                 
       Trong 9 tháng đầu năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các phòng, ban, ngành cấp huyện, cùng với vai trò trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình kế hoạch đã đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết  HĐND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND đã xây dựng Chương trình công tác năm và cụ thể hóa trong hoạt động hàng tháng, quý, nhất là chương trình giám sát chuyên đề để thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, trả lời ý kiến cử tri; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các vấn đề phát sinh được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật.          Nhìn chung sau mỗi kỳ họp, các Nghị quyết của HĐND huyện được đại biểu HĐND triển khai đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác điều hành hoạt động của HĐND huyện ngày một nâng cao; công tác giám sát thường xuyên, chuyên đề được thực hiện đảm bảo hiệu quả; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện và các cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.          Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trong 9 tháng qua đã thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch và quy định của pháp luật. Các cuộc giám sát đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm; công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đơn vị thuộc đối tượng giám sát đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng theo mục đích, yêu cầu đề ra. Qua giám sát đã đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các ngành liên quan, góp phần thực hiện đạt kết quả khá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
        Ngày 04/10/2022 Thường trực HĐND họp thống nhất và ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND về việc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; mời các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan như: Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Tài chính – KH huyện, Lao động TB-XH huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.
    Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III giữa Thường trực, các ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Các đồng chí Thường trực HĐND huyện chủ trì Hội nghị; thành phần mời dự gồm có: đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo và thành viên các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, Thường trực và Trưởng 2 Ban HĐND các xã, thị trấn.
    Chiều ngày 13/9/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Bà Trần Thị Hoài Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện khóa VII.
     Vào lúc, 16 giờ 30 phút ngày 13/9/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp chuyên đề thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.        HĐND đã xem xét thống nhất biểu quyết thông qua 03 nội dung: (1) Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050; (2) Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện.
Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch XD vùng huyện Nam Đông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( TL phục vụ kỳ họp)
Báo cáo thẩm tra của các Ban tại kỳ họp chuyên đề thứ 4 (TL phục vụ kỳ họp)
Tờ trình về bổ sung Kh đầu tư trung hạn và điểu chỉnh KH đầu tư công năm 2022 nguồn vốn NS huyện (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ 4)./.
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Nam Đông (TL phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ 4)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.526.051
Truy cập hiện tại 159