Tìm kiếm
Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ tám nhiệm kỳ 2016-2021
False 6720Ngày cập nhật 16/05/2019

     Sáng ngày 14/5/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân huyện. Do đồng chí Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước – PCT UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Hát – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện.

 

 

      Qua đó, hội nghị đã thống nhất một số nội dung sau: Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện sẽ xem xét 18 báo cáo, thảo luận 02 tờ trình và thông qua 05 nghị quyết.

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện dự kiến 02 ngày, trong khoảng từ ngày 08-12 tháng 7 năm 2018./. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.553