Tìm kiếm
Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện giám sát UBND xã Hương Giang “về công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí và kê khai minh bạch tài sản”
False 3035Ngày cập nhật 14/03/2019

    Sáng ngày 12/3/2018, Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát tại UBND xã Hương Giang “Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị ”. Thành phần đoàn bao gồm: Ông Mai Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn; ông Hồ Ngọc Hà và bà Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó ban HĐND huyện; các đơn vị liên quan: Phòng Tư pháp, Hội nông dân, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

     Qua làm việc với xã, Đoàn giám sát đã nắm được tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác kê khai minh bạch tài sản của xã. Nhìn chung, năm 2018, Đảng uỷ chính quyền xã Hương Giang đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân  trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Các hình thức công khai minh bạch như: Phổ biến trong các cuộc họp của cơ quan,  tổ chức; niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, qua hệ thống truyền thanh,… tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân tham gia quản lý và giám sát. Tất cả các ngành đã được tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo theo quy định. Về hoạt động tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan: UBND xã đã thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong các cơ quan, công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn, quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ, định mức quy định theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc có hiệu quả hơn cho cán bộ, công chức xã Hương Giang,…

      Qua đó,Đoàn đã nắm được những khó khăn, hạn chế của UBND xã khi thực hiện công tác này và đề ra các giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 531