Tìm kiếm
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện họp thông qua kế hoạch giám sát “về công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí và kê khai minh bạch tài sản”
False 2627Ngày cập nhật 07/03/2019

     Ngày 04/3/2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND về việc “Giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai minh bạch tài sản của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2018”. 

    Qua đó, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác kê khai minh bạch tài sản của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời, nắm được những khó khăn, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Quá trình giám sát phải đánh giá đúng thực trạng, khách quan, đúng pháp luật. Kết thúc giám sát, Đoàn báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước khi trình HĐND huyện xem xét tại kỳ họp thứ 8 (6 tháng đầu năm 2019).

    Giám sát trực tiếp đối với cấp xã gồm: các xã Hương Phú, Hương Giang, Hương Hoà, Hương Sơn, Thượng Lộ; cấp huyện đoàn làm việc với Phòng Tài nguyên – Môi trường và Ban quản lý dự án huyện, sau đó làm việc với UBND huyện. Thời gian giám sát  theo lịch từ ngày 12 đến 29/3/2019./. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.063.373
Truy cập hiện tại 530