Tìm kiếm
Kỳ họp lần thứ 07 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
False 25568Ngày cập nhật 10/01/2019

Kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng HĐND huyện cần xem xét thông qua liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ tập trung vào 03 nội dung chính sau:

Thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình trọng điểm năm 2018; bàn và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách năm 2019; xem xét các báo cáo do các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp HĐND huyện theo luật định; quyết định thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số lĩnh vực do Thường trực HĐND và UBND huyện trình.

Thứ hai: Thường trực  HĐND huyện trình HĐND huyện nhân dân Báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc Hội, Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2016-202 gồm Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch HĐND, Trưởng 02 ban HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện có 18 người; đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu.

Thứ ba: Xem xét, quyết định và ban hành 07 Nghị quyết về: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự toán ngân sách huyện năm 2019; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết 85 của Quốc hội khóa XIII; kết quả giám sát thực hiện giải phóng mặt bằng, giải tỏa, đền bù và bố trí các hộ tái định cư trong quá trình thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017; thành lập đoàn giám sát công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác kê khai minh bạch tài sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018; miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua từng bước thể chế hóa về mặt Nhà nước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đáp ứng ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện, tạo hành lang pháp lý làm cơ sở để các cấp, các ngành quản lý, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương thuận lợi, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, tạo động lực cho sự phát triển của những năm tiếp theo. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.969.068
Truy cập hiện tại 3.684